Čiastkovú knižnicu Katedry ošetrovateľstva nájdete v budove FSVaZ Kraskova 1, na 1. poschodí, č. dv. 106.

Ponúka viac ako 1760 knižničných jednotiek – knihy, skriptá, vysokoškolské učebnice, zborníky, CD nosiče, domáce i zahraničné časopisy  = odbornú literatúru špeciálne pre študentov zdravotníckych odborov s možnosťou absenčných výpožičiek na dobu 3 mesiace.

Otváracia doba :
Pondelok, štvrtok, piatok   9.00 – 11.00  a  13.00 – 15.00 h
Utorok, streda   13.00 – 16.00 h

Fond spravuje p. Mariana Mikulová, mmikulova@ukf.sk, č. tel. 037/6408809

Pred prvou návštevou knižnice treba dať aktivovať knižničný účet t.j. konto čitateľa na základe platnej ISIC karty v Univerzitnej  knižnici na Dražovskej 4 alebo v študovni FSVaZ. Aktivácia pre študentov UKF je bezplatná a oprávňuje na vstup do všetkých študovní a čiastkových knižníc v rôznych budovách našej univerzity.

Bližšie informácie o Univerzitnej knižnici a jej službách nájdete na stránke:  www.uk.ukf.sk Hľadanie konkrétnej knihy vo fonde vám uľahčí Online katalóg na:  kis.ukf.sk/opacXE?fn=*searchform&pg=2

Kliknite sem pre:

-Návod pre prácu s Kontom čitateľa a s Online katalógom

-Zoznam odborných článkov v periodikách (aktualizuje sa priebežne)

-Zoznamy bakalárskych prác  študentov denného i externého bakalárskeho štúdia a  Zoznamy diplomových prác študentov magisterského štúdia odboru Ošetrovateľstvo za obdobie od 2005 do 2019.

Do záverečných prác môžete nahliadnuť v študovni UK na Dražovskej 4, po ich predchádzajúcom objednaní cez vaše konto čitateľa.


Pre študentov s nedostatkom času je vo vstupnej hale FSVaZ tzv. Bibliobox  prostredníctvo ktorého môžete knihy vrátiť.                                                                        Pozor! Do boxu vkladajte iba knihy vypožičané na UK, Dražovská 4, nie z čiastkovej knižnice!!