Čiastková knižnica

Čiastková knižnica Katedry ošetrovateľstva – FSVaZ Kraskova 1, 1. posch., č. 106.
Otváracia doba:
Pondelok – piatok   8.00 – 11.30  a  13.00 – 15.00 h

Fond tvorí 2060 ks knižničných jednotiek – odborná literatúra pre študentov a vyučujúcich zdravotníckych odborov: knihy, skriptá, vysokoškolské učebnice, zborníky, CD nosiče, domáce i zahraničné časopisy. Možnosť  absenčných výpožičiek na dobu troch mesiacov. Fond spravuje: Mariana Mikulová, mmikulova@ukf.sk, č. tel. 037/6408809

Pred prvou návštevou knižnice dajte aktivovať knižničný účet t.j. konto čitateľa v Univerzitnej  knižnici na Dražovskej 4 alebo v študovni FSVaZ – potrebujete k tomu platný ISIC preukaz.  Aktivácia pre študentov UKF je bezplatná a oprávňuje na vstup do všetkých študovní a čiastkových knižníc v rôznych budovách našej univerzity.
Bližšie informácie
o Univerzitnej knižnici a jej službách: www.uk.ukf.sk

Online katalóg kníh UK UKF  katalóg na vyhľadávanie knižničných jednotiek vo fonde

Návod pre prácu s Kontom čitateľa a s Online katalógom  manuál pre študentov

Zoznam odborných článkov v periodikách (aktualizuje sa priebežne)

Zoznamy bakalárskych prác r. 2005-2023  práce absolventov denného i externého bc. štúdia Koš v odbore ošetrovateľstvo (do záverečných prác sa dá nahliadnuť v študovni UK na Dražovskej 4, po ich objednaní cez vaše konto čitateľa)


V vstupnej hale FSVaZ je umiestnený Bibliobox, ktorý slúži na vrátenie kníh zapožičaných z Univerzitnej knižnice.
Pozor! Do boxu nevkladajte knihy z čiastkových knižníc. 
Ako rozoznať z ktorej knižnice kniha pochádza?