CONTACT

PhDr. Zuzana Spáčilová, PhD.

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva

Kraskova 1

949 74 Nitra

Slovak Republic

Phone: 00421 37 6408 811

E-mail: symposium.nitra@ukf.sk