Zamestnanci

doc. PhDr. Andrea Solgajová, PhD. –  vedúca katedry                                                                       študijný poradca pre špecializačný študijný program Ošetrovateľská starostlivosť o dospelých

e-mail: asolgajova@ukf.sk
tel. číslo: +421 37 6408 813
konzultačné hodiny: streda 11.00-13.00 h, miestnosť A-112                                                              poradenstvo pre študentov špecializačného štúdia: po mailovom dohovore, miestnosť A-112          Profesionálne zameranie: neurologické ošetrovateľstvo, výskum v ošetrovateľstve, evidence based practice v ošetrovateľstve


PhDr. Dana Zrubcová, PhD. – prodekanka pre vzdelávaciu činnosť

e-mail: dzrubcova@ukf.sk
tel. číslo: +421 37 6408 811
konzultačné hodiny: po mailovom dohovore, miestnosť A-110
Profesionálne zameranie: psychiatrické ošetrovateľstvo, podpora duševného zdravia


prof. MUDr. Miloš Mlynček, CSc. – profesor

e-mail: mlyncekmilos@hotmail.com                                                                            tel.číslo:                                                                                                                                                               konzultačné hodiny: po mailovom dohovore                                                                                                     Profesionálne zameranie: gynekológia a pôrodníctvo, onkogynekológia


doc. PhDr. Alexandra Archalousová, PhD. – docent

e-mail: aarchalousova@ukf.sk
tel. číslo:
konzultačné hodiny: pondelok 16.00-19.00 h elektronicky príp. po mailovom dohovore, miestnosť A-109
Profesionálne zameranie: gynekológia a pôrodníctvo, teórie a modely v ošetrovateľstve, potreby chorých a ošetrovateľský proces


doc. PhDr. Gabriela Vörösová, PhD. – docent

e-mail: gvorosova@ukf.sk                                                                                                                                        tel. číslo: +421 37 6408 812
konzultačné hodiny: pondelok 9.00 – 10.00 h, príp. po mailovom dohovore Profesionálne zameranie: ošetrovateľstvo, interné ošetrovateľstvo, manažment v ošetrovateľstve, klasifikačné systémy v ošetrovateľstve, teórie a modely v ošetrovateľstve


PhDr. Melanie Beťková, PhD. – odborný asistent

e-mail: mbetkova@ukf.sk
tel. číslo: +421 37 6408 810
konzultačné hodiny: pondelok 15.00-17.00 h, miestnosť A-610
Profesionálne zameranie: gynekologicko-pôrodnícke ošetrovateľstvo, manažment v ošetrovateľstve


PhDr. Erika Krištofová, PhD. – odborný asistent

e-mail: ekristofova@ukf.sk                                                                                                                                          tel. číslo: +421 37 6408 815
konzultačné hodiny: pondelok 11.00 – 12.00 h, príp. po mailovom dohovore, miestnosť A-114
Profesionálne zameranie: pediatrické ošetrovateľstvo, dermatovenerologické ošetrovateľstvo, infekčné ošetrovateľstvo, etika, pedagogika a edukácia v ošetrovateľstve, komunitná starostlivosť o dieťa a školskú populáciu


PhDr. Miroslava Líšková, PhD. – odborný asistent                                                                               študijný poradca pre 2. ročník denného štúdia odb. Ošetrovateľstvo

e-mail: mliskova@ukf.sk
tel. číslo: +421 37 6408 810
konzultačné hodiny: pondelok 11.30 – 12.30 h, miestnosť A-109                                            poradenstvo pre 2. ročník denného štúdia: po mailovom dohovore, miestnosť A-109
Profesionálne zameranie: interné ošetrovateľstvo, multikultúrne ošetrovateľstvo, výchova k zdraviu, e-learning v ošetrovateľstve


PhDr. Jozefína Mesárošová, PhD. – odborný asistent                                                                študijný poradca pre 3. ročník externého štúdia odb. Ošetrovateľstvo

e-mail: jmesarosova@ukf.sk
tel. číslo: +421 37 6408 810
konzultačné hodiny: utorok 11.00-12.00 h, miestnosť A-109                                             poradenstvo pre 3. ročník externého štúdia: utorok 12.00-13.00 h, miestnosť A-109
Profesionálne zameranie: chirurgické ošetrovateľstvo, mapy starostlivosti v ošetrovateľstve, tvorba projektov v ošetrovateľstve, potreby chorých a ošetrovateľský proces, pády v zdravotníckych zariadeniach, oftalmologické ošetrovateľstvo, anatómia a fyziológia


PhDr. Ľuboslava Pavelová, PhD. – odborný asistent                                                                         študijný poradca pre 1. ročník externého štúdia odb. Ošetrovateľstvo

e-mail: lpavelova2@ukf.sk
tel. číslo: +421 37 6408 815
konzultačné hodiny: pondelok 11.00 – 12.30 h, miestnosť A-114                                                 poradenstvo pre 2. ročník denného štúdia: po mailovom dohovore, miestnosť A-114
Profesionálne zameranie: ošetrovateľská starostlivosť o kriticky chorých, komunitná ošetrovateľská starostlivosť, problematika prvej pomoci, bazálna stimulácia


PhDr. Ľubica Poledníková, PhD. – odborný asistent                                                                      študijný poradca pre 1. ročník denného štúdia odb. Ošetrovateľstvo

e-mail: lpolednikova@ukf.sk
tel. číslo: +421 37 6408 816
konzultačné hodiny: utorok 13.00-14.30 h, miestnosť A-115                                        poradenstvo pre 1. ročník denného štúdia: po mailovom dohovore, miestnosť A-115
Profesionálne zameranie: geriatrické ošetrovateľstvo a problematika seniorov, fyziologická a klinická výživa, klasifikačné systémy v ošetrovateľstve, domáca ošetrovateľská starostlivosť, problematika prvej pomoci


PhDr. Zuzana Spáčilová, PhD. – odborný asistent                                                                            študijný poradca pre 3. ročník denného štúdia odb. Ošetrovateľstvo

e-mail: zspacilova@ukf.sk
tel. číslo: +421 37 6408 811
konzultačné hodiny: utorok 9.00-10.00 h, miestnosť A-110                                          poradenstvo pre 3. ročník denného štúdia: pondelok 11.00 – 12.00 h, príp. po mailovom dohovore, miestnosť A-110
Profesionálne zameranie: onkologické ošetrovateľstvo, vybrané odbory ošetrovateľstva


PhDr. Alica Slamková, PhD. – odborný asistent                                                                                            študijný poradca pre 2. ročník externého štúdia odb. Ošetrovateľstvo

e-mail: aslamkova@ukf.sk
tel. číslo: +421 37 6408 816
konzultačné hodiny: utorok 10.00 – 11.30 h, miestnosť A-115                                        poradenstvo pre 2. ročník externého štúdia: po mailovom dohovore, miestnosť A-115
Profesionálne zameranie: gynekologicko-pôrodnícke ošetrovateľstvo, onkologické ošetrovateľstvo, paliatívna starostlivosť, domáca ošetrovateľská starostlivosť, ošetrovateľstvo zdravia pri práci, komunikácia v ošetrovateľstve


Mgr. Mária Semanišinová – lektor, výskumný pracovník

e-mail: msemanisinova@ukf.sk
tel. číslo: +421 37 6408 808
konzultačné hodiny: utorok 11.00 – 13.00 h, príp. po mailovom dohovore, miestnosť A-610
Profesionálne zameranie: anglický jazyk


Mgr. Daniela Kovarčíková – sekretárka

e-mail: dkovarcikova@ukf.sk                                                                                                                                       tel. číslo: +421 37 6408 814                                                                                                                                 miestnosť A-113


Mariana Mikulová – technička, správkyňa čiastkovej knižnice

e-mail: mmikulova@ukf.sk
tel. číslo: +421 37 6408 809
otváracie hodiny čiastkovej knižnice v LS 2022/23: pondelok, streda, piatok 8.00-11.30 h, utorok, štvrtok 8.00-11.30 a 13.00-15.00 h, miestnosť A-106