doc. PhDr. Andrea Solgajová, PhD. –  vedúca katedry                                                                                                                                   študijný poradca pre špecializačný študijný program Ošetrovateľská starostlivosť o dospelých                                

e-mail: asolgajova@ukf.sk
tel. číslo: +421 37 6408 813
konzultačné hodiny: utorok 9.00-10.00 h, piatok 10.00-12.00 h , miestnosť A-112                                                                                              poradenstvo pre študentov špecializačného štúdia: po mailovom dohovore, miestnosť A-112                                                                                                      Profesionálne zameranie: neurologické ošetrovateľstvo, výskum v ošetrovateľstve, evidence based practice v ošetrovateľstve


PhDr. Dana Zrubcová, PhD. – prodekanka pre vzdelávaciu činnosť

e-mail: dzrubcova@ukf.sk
tel. číslo: +421 37 6408 811
konzultačné hodiny: pondelok 12.00-14.00 h, miestnosť A- 110
Profesionálne zameranie: psychiatrické ošetrovateľstvo, podpora duševného zdravia


prof. MUDr. Miloš Mlynček, CSc. – prednosta kliniky, profesor

e-mail: mlyncekmilos@hotmail.com
tel. číslo:
konzultačné hodiny: po mailovom dohovore
Profesionálne zameranie: gynekológia a pôrodníctvo, onkogynekológia


doc. PhDr. Alexandra Archalousová, PhD. – docent

e-mail: aarchalousova@ukf.sk
tel. číslo:
konzultačné hodiny: elektronicky – pondelok 16.00-19.00 h alebo po mailovom dohovore, miestnosť A-109
Profesionálne zameranie: gynekológia a pôrodníctvo, teórie a modely v ošetrovateľstve, potreby chorých a ošetrovateľský proces


doc. PhDr. Gabriela Vörösová, PhD. – docent

e-mail: gvorosova@ukf.sk
tel. číslo: +421 37 6408 812
konzultačné hodiny: streda 9.00-11.00 h, miestnosť A-111
Profesionálne zameranie: ošetrovateľstvo, interné ošetrovateľstvo,  manažment v ošetrovateľstve, klasifikačné systémy v ošetrovateľstve, teórie a modely v ošetrovateľstve


PhDr. Melanie Beťková, PhD. – odborný asistent
e-mail: mbetkova@ukf.sk
tel. číslo: +421 37 6408 810
konzultačné hodiny: po mailovom dohovore, miestnosť A-610
Profesionálne zameranie: gynekologicko-pôrodnícke ošetrovateľstvo, manažment v ošetrovateľstve


PhDr. Erika Krištofová, PhD. – odborný asistent

e-mail: ekristofova@ukf.sk
tel. číslo: +421 37 6408 815
konzultačné hodiny: utorok 11.00-12.00 h, miestnosť A-114
Profesionálne zameranie: pediatrické ošetrovateľstvo, dermatovenerologické ošetrovateľstvo, infekčné ošetrovateľstvo, etika, pedagogika a edukácia v ošetrovateľstve, komunitná starostlivosť o dieťa a školskú populáciu


PhDr. Miroslava Líšková, PhD. – odborný asistent                                                                                                                                       študijný poradca pre 1. ročník denného štúdia odb. Ošetrovateľstvo

e-mail: mliskova@ukf.sk
tel. číslo: +421 37 6408 810
konzultačné hodiny: pondelok 10.00-11.00 h, miestnosť A-109                                                                                                                          poradenstvo pre 1. ročník denného štúdia: streda 11.00-12.00 h po mailovom dohovore, miestnosť A-109
Profesionálne zameranie: interné ošetrovateľstvo, multikultúrne ošetrovateľstvo, výchova k zdraviu, e-learning v ošetrovateľstve


PhDr. Jozefína Mesárošová, PhD. – odborný asistent                                                                                                                       študijný poradca pre 2. ročník externého štúdia odb. Ošetrovateľstvo

e-mail: jmesarosova@ukf.sk
tel. číslo: +421 37 6408 810
konzultačné hodiny: streda 11.00-12.00 h, miestnosť A-109                                                                                                                     poradenstvo pre 2. ročník externého štúdia: streda 12.30-13.30 h, miestnosť A-109
Profesionálne zameranie: chirurgické ošetrovateľstvo, mapy starostlivosti v ošetrovateľstve, tvorba projektov v ošetrovateľstve, potreby chorých a ošetrovateľský proces, pády v zdravotníckych zariadeniach, oftalmologické ošetrovateľstvo


PhDr. Ľuboslava Pavelová, PhD. – odborný asistent

e-mail: lpavelova2@ukf.sk
tel. číslo: +421 37 6408 815
konzultačné hodiny: utorok 8.00-10.00 h, miestnosť A-114
Profesionálne zameranie: ošetrovateľská starostlivosť o kriticky chorých, komunitná ošetrovateľská starostlivosť, problematika prvej pomoci, bazálna stimulácia


PhDr. Ľubica Poledníková, PhD. – odborný asistent                                                                                                                                študijný poradca pre 3. ročník denného štúdia odb. Ošetrovateľstvo

e-mail: lpolednikova@ukf.sk
tel. číslo: +421 37 6408 816
konzultačné hodiny: streda 12.30-14.00 h, miestnosť A-115                                                                                                                          poradenstvo pre 3. ročník denného štúdia: pondelok 13.00-15.00 h, miestnosť A-115
Profesionálne zameranie: geriatrické ošetrovateľstvo a problematika seniorov, fyziologická a klinická výživa, klasifikačné systémy v ošetrovateľstve, domáca ošetrovateľská starostlivosť, problematika prvej pomoci


PhDr. Zuzana Spáčilová, PhD. – odborný asistent                                                                                                                                      študijný poradca pre 2. ročník denného štúdia odb. Ošetrovateľstvo

e-mail: zspacilova@ukf.sk
tel. číslo: +421 37 6408 811
konzultačné hodiny: streda 8.00-10.00 h, miestnosť A-110                                                                                                                               poradenstvo pre 2. ročník denného štúdia: pondelok 9.00-10.00 h, miestnosť A-110
Profesionálne zameranie: onkologické ošetrovateľstvo, vybrané odbory ošetrovateľstva


PhDr. Alica Slamková, PhD. – odborný asistent                                                                                                                                           študijný poradca pre 1. ročník externého štúdia odb. Ošetrovateľstvo

e-mail: aslamkova@ukf.sk
tel. číslo: +421 37 6408 816
konzultačné hodiny: streda 10.00-11.30 h, miestnosť A-115                                                                                                                              poradenstvo pre 1. ročník externého štúdia: pondelok 14.00-16.30 h, miestnosť A-115
Profesionálne zameranie: gynekologicko-pôrodnícke ošetrovateľstvo, onkologické ošetrovateľstvo, paliatívna starostlivosť, domáca ošetrovateľská starostlivosť, ošetrovateľstvo zdravia pri práci, komunikácia v ošetrovateľstve


Mgr. Mária Semanišinová – lektor, výskumný pracovník

e-mail: msemanisinova@ukf.sk
tel. číslo: +421 37 6408 808
konzultačné hodiny: štvrtok 8.30-10.30 h, alebo po mailovom dohovore, miestnosť A-610
Profesionálne zameranie: anglický jazyk


Mgr. Daniela Čičová – sekretárka katedry

e-mail: dcicova2@ukf.sk
tel. číslo: +421 37 6408 814                                                                                                                                                                               miestnosť A-113


Mariana Mikulová – technička, správkyňa čiastkovej knižnice

e-mail: mmikulova@ukf.sk
tel. číslo: +421 37 6408 809
miestnosť A-106