VEDECKÉ MONOGRAFIE A VYSOKOŠKOLSKÉ UČEBNICE  – V TLAČENEJ FORME          

♦ 2019                                                                                                                                                                                                                                        Ľuboslava Pavelová: Ošetrovateľská starostlivosť o rizikové a ohrozené skupiny v komunitnom ošetrovateľstve

♦ 2018
Jozefína Mesárošová, Jozef Korček, Ľuboslava Pavelová: Chirurgia a ošetrovateľstvo                                                                                                                 Gabriel Hajaš, Andrea Solgajová, Adriana Dokupilová: Klinická propedeutika                                                                                                                                 Alexandra Archalousová: Koncepční modely, teorie a filozofie v ošetřovatelské péči                                                                                                                       Gabriela Vörösová, Dana Zrubcová: Manažment v ošetrovateľstve Ľuboslava Pavelová: Ošetrovateľská starostlivosť o rizikové a ohrozené skupiny v komunitnom ošetrovateľstve

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt Mesárošová Korček Pavelová Chirurgia a ošetrovateľstvoVýsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt Hajaš Solgajová, Dokupilová Klinická propedeutika   Manažment v ošetrovateľstve

                                                                                                                                                                                                                                                            ♦ 2017
Gabriela Vörösová, Andrea Solgajová, Zuzana Slezáková: Klasifikačné systémy v ošetrovateľstve
Alica Slamková a kolektív: Paliatívna starostlivosť v holistických dimenziách
Zuzana Spácilová: Posudzovania v pediatrickom ošetrovateľstve pre klinickú prax

   

2016
Andrea Solgajová: Základy výskumu v ošetrovateľskej praxi
Alexandra Archalousová a kolektív: Funkční typy zdraví a jejich aplikace do ošetřovatelské praxe

 


♦ 2015

Ľuboslava Pavelová, Erika Krištofová, Jozefína Mesárošová: Administratíva a informačné systémy v zdravotníctve
Gabriela Vörösová, Andrea Solgajová, Alexandra Archalousová: Standardizovaná terminologie pro ošetřovatelskou diagnózu
Gabriela Vörösová, Andrea Solgajová, Alexandra Archalousová: Ošetřovatelská diagnostika v práci sestry
    

♦ 2014
Miroslava Líšková a kolektív: Zdravotno-sociálne aspekty života seniorov
Erika Krištofová: Etika pre pomáhajúce profesie v kontexte teórie a praxe
 

♦ 2013

Jozefína Mesárošová: Projekty v zdravotníckych odboroch
Ľubica Poledníková a kolektív: Ošetrovateľský proces v geriatrickom ošetrovateľstve
Gabriela Vörösová: Diagnóza v ošetrovateľstve
Dana Zrubcová, Alica Slamková a kolektív: Ošetrovateľská starostlivosť v komunite
Alica Slamková, Ľubica Poledníková: Klinické a ošetrovateľské aspekty paliatívnej starostlivosti
Miroslava Líšková: Výchova k zdraviu, podpora zdravia a prevencia
Miroslava Líšková: Výchova k zdraviu v kontexte ošetrovateľstva – retrospektíva a perspektíva
     
     

♦ 2011
Gabriela Vörösová a kolektív: Ošetrovateľský proces v internom ošetrovateľstve

♦ 2010

Mária Boledovičová a kolektív: Pediatrické ošetrovateľstvo, 3. prepracované a doplnené vydanie

♦ 2009

Kolektív autorov: Komunitní ošetřovatelství pro porodní asistentky
Kolektív autorov: Komunitní ošetřovatelství pro sestry
Mária Boledovičová, Dana Zrubcová: Sestra a pôrodná asistentka v komunitnej starostlivosti
Mária Boledovičová: Základy výskumu pre zdravotnícke odbory
     

♦ 2008
Zuzana Schmidtová a kolektív: Vybrané odbory ošetrovateľstva
Mária Boledovičová: Prostriedky rozvoja a podpory efektívneho dojčenia
 

2007

Gabriela Vörösová a kolektív: Klasifikačné systémy a štandardizácia terminológie v ošetrovateľstve

2006

Ľubica Poledníková a kolektív: Geriatrické a gerontologické ošetrovateľstvo
Mária Boledovičová a kolektív: Pediatrické ošetrovateľstvo, 2. prepracované a doplnené vydanie
Miroslava Líšková, Iveta Nádaská a kolektív: Základy multikultúrneho ošetrovateľstva
   

♦ 2005

Gabriela Vörösová a kolektív: Interné ošetrovateľstvo, 2. prepracované a doplnené vydanie

♦ 2000

Gabriela Vörösová, Ľubica Poledníková a kolektív: Interné ošetrovateľstvo
Mária Boledovičová a kolektív: Pediatrické ošetrovateľstvo
 

VEDECKÉ MONOGRAFIE A VYSOKOŠKOLSKÉ UČEBNICE – V ELEKTRONICKEJ PODOBE (CD-ROM)

♦ 2018

Alexandra Archalousová, Erika Krištofová, Ľuboslava Pavelová: Speciální ošetřovatelské intervence v porodnicko neonatologickém, pediatrickém a komunitním ošetřovatelství
Miroslava Líšková, Andrea Solgajová, Dana Zrubcová: Špeciálne ošetrovateľské intervencie v internom, neurologickom a psychiatrickom ošetrovateľstve
Ľubica Poledníková, Alica Slamková, Zuzana Spáčilová: Špeciálne ošetrovateľské intervencie v geriatrickom, onkologickom a paliatívnom ošetrovateľstve
Alexandra Archalousová, Erika Krištofová, Ľuboslava Pavelová: Speciální ošetřovatelské intervence v intenzivním, dermatovenerologickém a gynekologickém ošetřovatelství

♦ 2013

Dana Brázdilová, Ľubica Poledníková: Geriatria a ošetrovateľstvo
Melanie Beťková, Alica Slamková: Gynekológia a pôrodníctvo a ošetrovateľstvo
Miroslava Líšková, Mária Semanišinová: Health Education
Jozefína Mesárošová, Ľuboslava Pavelová: Chirurgia a ošetrovateľstvo
Gabriela Vörösová: Klasifikačné systémy v ošetrovateľstve
Melanie Beťková: Manažment kvality v ošetrovateľstve a zdravotníctve
Miroslava Líšková: Multikultúrne ošetrovateľstvo v komunitách
Andrea Solgajová: Neurologické ošetrovateľstvo
Dana Zrubcová: Ošetrovateľská starostlivosť o duševné zdravie
Ľubica Poledníková: Ošetrovateľstvo v domácej starostlivosti
Dana Zrubcová: Psychiatria a ošetrovateľstvo
Gabriela Vörösová: Teórie a modely v ošetrovateľstve
Gabriela Vörösová: Základy manažmentu
Dana Brázdilová, Alica Slamková: Ošetrovateľstvo v onkológii a paliatívnej starostlivosti