3. ERASMUS+

Čo je ERASMUS+ ?

ERASMUS+ je nový program Európskej únie, ktorý podporuje aktivity v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu. Jeho cieľom je pomôcť zvýšiť kvalitu výučby a učenia od predškolského po sekundárne vzdelávanie v školách v celej Európe. 

Svoje štúdium v zahraničí môžeš absolvovať na jednej z našich partnerských univerzít a vysokých škôl. Vyberať si môžeš z ponuky podľa oblasti, ktorú študuješ.

Bilaterálne dohody pre ERASMUS+ so zahraničnými univerzitami a inštitúciami

Ak ťa ponuka zaujala, tak kontaktuj ERASMUS koordinátora pre Katedru ošetrovateľstva:
Mgr. Mária Semanišinová

informácie sú poskytované osobne: utorok 11.00-13.00 h, 6. posch. A-610
alebo po dohode emailom: msemanisinova@ukf.sk

Viac informácií o programe


Prezentácie študentov:

ERAZMUS-mobilita Mníchov, Vanessa Virágová

ERAZMUS-mobilita Pardubice, Monika Mondočková, Michaela Soková