V akademickom roku 2021/2022 otvárame špecializačný študijný program:

OŠETROVATEĽSKÁ STAROSTLIVOSŤ O DOSPELÝCH

Kliknite sem pre:

 – Informácie o študijnom programe OSvK

– Informácie o študijnom programe OSoD

 – Žiadosť o zaradenie do špecializačného štúdia zdravotníckych pracovníkov

Prihlášky (viď vyššie Žiadosť o zaradenie …) posielajte najneskôr do 31.8.2021 na adresu:
Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva UKF v Nitre
Študijné oddelenie
Kraskova 1
949 74 Nitra

 

Študijný poradca pre špecializačný študijný program v akademickom roku 2021/22:

  • doc. PhDr. Andrea Solgajová, PhD., asolgajova@ukf.sk

 

Ďalšie informácie nájdete na: https://www.ukf.sk/studium/dalsie-vzdelavanie/specializacne-studium-zdravotnickych-pracovnikov