Špecializačné štúdiá

V akademickom roku 2022/23 pre zdravotníckych pracovníkov otvárame nasledovné akreditované špecializačné študijné programy:

OŠETROVATEĽSKÁ STAROSTLIVOSŤ O DOSPELÝCH

študijný poradca: doc. PhDr. Andrea Solgajová, PhD., asolgajova@ukf.sk

 

Ďalšie informácie nájdete na web stránke univerzity: https://www.ukf.sk/studium/dalsie-vzdelavanie