Odborná prax

Zoznam garantov kliník a oddelení FN v Nitre z Katedry ošetrovateľstvaSúvisiaci obrázok

Gynekologicko-pôrodnícka klinika: doc. PhDr. Alexandra Archalousová, PhD., PhDr. Erika Krištofová, PhD.
Chirurgická klinika: PhDr. Ľuboslava Pavelová, PhD.
Infekčná klinika: PhDr. Zuzana Spáčilová, PhD.
Interná klinika: PhDr. Ľubica Poledníková, PhD., doc. PhDr. Gabriela Vörösová, PhD.
Kardiologická klinika: PhDr. Miroslava Líšková, PhD.
Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny: PhDr. Jozefína Mesárošová, PhD.
Klinika fyziatrie, balneológie a rehabilitácie: PhDr. Dana Zrubcová, PhD.
Klinika novorodencov, detí a dorastu: PhDr. Krištofová, PhD., PhDr. Zuzana Spáčilová, PhD.
Klinika otorinolaryngológie: PhDr. Dana Zrubcová, PhD.
Klinika úrazovej chirurgie a ortopédie: PhDr. Melanie Beťková, PhD.
Neurochirurgická klinika: PhDr. Jozefína Mesárošová, PhD.
Neurologická klinika: PhDr. Andrea Solgajová, PhD.
Oddelenie cievnej chirurgie: PhDr. Jozefína Mesárošová, PhD.
Oddelenie rádioterapie a klinickej onkológie: PhDr. Alica Slamková, PhD.
Psychiatrická klinika: PhDr. Dana Zrubcová, PhD.
Urologické oddelenie: PhDr. Ľuboslava Pavelová, PhD.

_________________________________________________________________________________

Kliknite sem pre:

Záznamník klinickej praxe

Rozpisy a dokumentáciu KLC, SOP a LP pre jednotlivé ročníky nájdete na stránke UKF, vo vzdelávacom portáli EDU https://edu.ukf.sk/
v kurzovej časti Klinické cvičenia.


Kľúč od budovy šatní je uložený na vrátnici Fakultnej nemocnice, pri jeho vyzdvihnutí treba predložiť ISIC kartu študenta. Keď budova je prázdna po jej opustení vchod treba vždy zamknúť a kľúče vrátiť na vrátnicu!