Bc. štúdium ošetrovateľstva

V akademickom roku 2021/2022 otvárame nasledovné študijné programy:

DENNÉ BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM OŠETROVATEĽSTVA

  • študijný program Ošetrovateľstvo – bakalársky stupeň štúdia, denná forma (3-ročné, Bc.)

EXTERNÉ BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM OŠETROVATEĽSTVA

  • študijný program Ošetrovateľstvo – bakalársky stupeň štúdia, externá forma (4-ročné, Bc.)

Študijní poradcovia v akademickom roku 2021/22:

  • 1. ročník denné štúdium – PhDr. Miroslava Líšková, PhD., mliskova@ukf.sk
  • 2. ročník denné štúdium – PhDr. Zuzana Spáčilová, PhD., zspacilova@ukf.sk
  • 3. ročník denné štúdium – PhDr. Ľubica Poledníková, PhD., lpolednikova@ukf.sk
  • 1. ročník externé štúdium – PhDr. Alica Slamková, PhD., aslamkova@ukf.sk
  • 2. ročník externé štúdium – PhDr. Jozefína Mesárošová, PhD., jmesarosova@ukf.sk

Kliknite sem pre:

– Profil absolventa

Ďalšie informácie o štúdiu nájdete na: https://www.fsvaz.ukf.sk/images/images/dokumenty/sprievodca_stud/FSVaZ_Sprievodca_%C5%A1t%C3%BAdiom_2020_2021.pdf