Podujatia

Kalendár vedeckých a zdravotno-výchovných podujatí na KOŠ

Propagačné podujatia

1.
Kategória podujatia: Vzdelávanie
Názov podujatia: Deň srdca
Charakter podujatia: zdravotno-výchovná aktivita
Termín konania: september
Miesto konania: mesto Nitra a UKF v Nitre
Organizátor podujatia: Katedra ošetrovateľstva FSVaZ UKF
Vedecký garant: PhDr. Dana Zrubcová, PhD.
Organizačný garant: PhDr. Dana Zrubcová, PhD.
Kontakt: Katedra ošetrovateľstva, 037/64 08 811, dzrubcova@ukf.sk, www.ko.fsvaz.ukf.sk
Stručná anotácia: Zdravotno-výchovné pôsobenie pedagógov a študentov Katedry ošetrovateľstva so zameraním na prevenciu kardiovaskulárnych ochorení a zdravý životný štýl.


2.
Kategória podujatia: vzdelávanie
Názov podujatia: Poskytovanie prvej pomoci pri úrazoch v chemickom laboratóriu
Charakter podujatia: zdravotno-výchovná aktivita
Termín konania: september (podľa požiadaviek Katedry chémie)Miesto konania: FPV – Katedra chémie
Organizátor podujatia: Katedra ošetrovateľstva FSVaZ UKF
Vedecký garant: PhDr. Ľubica Poledníková, PhD.
Organizačný garant: PhDr. Ľubica Poledníková, PhD.
Kontakt: Katedra ošetrovateľstva, 037/64 08 816, lpolednikova@ukf.sk, www.ko.fsvaz.ukf.sk
Stručná anotácia: Prednáška s demonštráciu na tému: „Poskytovanie prvej pomoci pri úrazoch v chemickom laboratóriu“ je určená pre študentov Katedry chémie Fakulty prírodných vied UKF v Nitre.


3.
Kategória podujatia: Vzdelávanie
Názov podujatia: Podpora duševného zdravia – Dni nezábudiek
Charakter podujatia: zdravotno-výchovná aktivita
Termín konania: september – október (podľa pokynov Ligy za duševné zdravie SR)
Miesto konania: mesto Nitra, UKF v Nitre, FN Nitra
Organizátor podujatia: Katedra ošetrovateľstva FSVaZ UKF
Vedecký garant: PhDr. Dana Zrubcová, PhD.
Organizačný garant: PhDr. Dana Zrubcová, PhD.
Kontakt: Katedra ošetrovateľstva, 037/64 08 811, dzrubcova@ukf.sk, www.ko.fsvaz.ukf.sk
Stručná anotácia: Účasť študentov a pedagógov ošetrovateľstva pri aktivitách zameraných na výchovu k prevencii a podpore duševného zdravia u obyvateľstva.


4.
Kategória podujatia: Vzdelávanie
Názov podujatia: Hospicová a paliatívna starostlivosť
Charakter podujatia: zdravotno-výchovná aktivita
Termín konania: október
Miesto konania: mesto Nitra, UKF v Nitre, Hospic Dom pokoja a zmieru u Bernadetky
Organizátor podujatia: Katedra ošetrovateľstva FSVaZ UKF
Vedecký garant: PhDr. Alica Slamková, PhD.
Organizačný garant: PhDr. Alica Slamková, PhD.
Kontakt: Katedra ošetrovateľstva, 037/64 08 816, aslamkova@ukf.sk, www.ko.fsvaz.ukf.sk
Stručná anotácia: Členovia a študenti Katedry ošetrovateľstva budú poskytovať informácie o hospicovej a paliatívnej starostlivosti.


5.
Kategória podujatia: Vzdelávanie
Názov podujatia: Podpora zdravia vybraných skupín obyvateľstva
(obyvatelia a zamestnanci ZZS)
Charakter podujatia: zdravotno-výchovná aktivita
Termín konania: november (Týždeň vedy a techniky)
Miesto konania: zariadenia ZSS
Organizátor podujatia: Katedra ošetrovateľstva FSVaZ UKF
Vedecký garant: PhDr. Ľubica Poledníková, PhD.
Organizačný garant: PhDr. Dana Zrubcová, PhD.
Kontakt: Katedra ošetrovateľstva,
037/64 08 816, lpolednikova@ukf.sk;
037/64 08 811, dzrubcova@ukf.sk,
www.ko.fsvaz.ukf.sk
Stručná anotácia: Účasť študentov a pedagógov Katedry ošetrovateľstva pri aktivitách zameraných na výchovu k prevencii a podpore telesného a duševného zdravia u obyvateľstva.


6.
Kategória podujatia: Vzdelávanie
Názov podujatia: Katedra zdravia – Podpora zdravia a výchova k zdraviu
Charakter podujatia: zdravotno-výchovná aktivita
Termín konania: november (Týždeň vedy a techniky)
Miesto konania: UKF v Nitre – FSVaZ, Kraskova ul.
Organizátor podujatia: Katedra ošetrovateľstva FSVaZ UKF
Vedecký garant: PhDr. Alica Slamková, PhD.
Organizačný garant: PhDr. Alica Slamková, PhD.
Kontakt: Katedra ošetrovateľstva, 037/64 08 816, aslamkova@ukf.sk,
www.ko.fsvaz.ukf.sk
Stručná anotácia: Zdravotno-výchovné pôsobenie pedagógov a študentov Katedry ošetrovateľstva so zameraním na zdravý životný štýl, duševnú hygienu a poradenstvo v ochrane, podpore, prevencii chorôb a informovanosť o zdravom životnom štýle. Meranie krvného tlaku, tukov a cukru v krvi, BMI, poradenská činnosť pedagógov a študentov k prevencii, ochrane a podpore zdravia.


7.
Kategória podujatia: Vzdelávanie
Názov podujatia: Poradňa zdravia – Podpora zdravia a výchova k zdraviu
Charakter podujatia: zdravotno-výchovná aktivita
Termín konania: podľa požiadaviek komunitného centra
Miesto konania: Komunitné centrum v Klasove
Organizátor podujatia: Katedra ošetrovateľstva FSVaZ UKF
Vedecký garant: PhDr. Ľuboslava Pavelová, PhD.
Organizačný garant: PhDr. Ľuboslava Pavelová, PhD.
Kontakt: Katedra ošetrovateľstva, 037/64 08 815, lpavelova2@ukf.sk, www.ko.fsvaz.ukf.sk
Stručná anotácia: Účasť študentov a pedagógov Katedry ošetrovateľstva pri aktivitách zameraných na výchovu k prevencii a podpore telesného a duševného zdravia u obyvateľov.


8.
Kategória podujatia: Vzdelávanie
Názov podujatia: Onkologická výchova obyvateľstva – Deň narcisov
Charakter podujatia: zdravotno-výchovná aktivita
Termín konania: apríl (podľa pokynov Ligy proti rakovine SR)
Miesto konania: mesto Nitra a UKF v Nitre
Organizátor podujatia: Katedra ošetrovateľstva FSVaZ UKF
Vedecký garant: PhDr. Alica Slamková, PhD.
Organizačný garant: PhDr. Alica Slamková, PhD.
Kontakt: Katedra ošetrovateľstva, 037/64 08 816, aslamkova@ukf.sk, www.ko.fsvaz.ukf.sk
Stručná anotácia: Účasť študentov a pedagógov ošetrovateľstva pri aktivitách zameraných na výchovu k prevencii onkologických ochorení u obyvateľstva.


Domáce konferencie, sympóziá, semináre, prednášky, workshopy

9.
Kategória podujatia: Vzdelávanie
Názov podujatia: Katedrové kolo ŠVOK v odbore ošetrovateľstvo
Charakter podujatia: ŠVOK
Termín konania: apríl
Miesto konania: Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva UKF
Organizátor podujatia: Katedra ošetrovateľstva FSVaZ UKF
Vedecký garant: doc. PhDr. Gabriela Vörösová, PhD.
Organizačný garant: PhDr. Miroslava Líšková, PhD.
Kontakt: Katedra ošetrovateľstva, 037/64 08 810, mliskova@ukf.sk, www.ko.fsvaz.ukf.sk
Stručná anotácia: Prezentácia ŠVOČ prác študentov odboru ošetrovateľstvo.


10.
Kategória podujatia: Vzdelávanie
Názov podujatia: Deň sestier
Charakter podujatia: odborný seminár
Termín konania: máj
Miesto konania: Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva UKF
Organizátor podujatia: Katedra ošetrovateľstva FSVaZ UKF
Vedecký garant: doc. PhDr. Gabriela Vörösová, PhD.
Organizačný garant: PhDr. Zuzana Spáčilová, PhD.
Kontakt: Katedra ošetrovateľstva, 037/64 08 817, msemanisinova@ukf.sk, www.ko.fsvaz.ukf.sk
Stručná anotácia: Seminár k Medzinárodnému dňu sestier zameraný na aktuálnu tému, ktorú určuje ICN (Medzinárodná rada sestier).


11.
Kategória podujatia: Vzdelávanie
Názov podujatia: XXL Akadémia
Charakter podujatia: zdravotno-výchovná aktivita
Termín konania: júl
Miesto konania: zariadenie sociálnych služieb v Klasove
Organizátor podujatia: Katedra ošetrovateľstva FSVaZ UKF
Vedecký garant: PhDr. Miroslava Líšková, PhD.
Organizačný garant: PhDr. Ľuboslava Pavelová, PhD.
Kontakt: Katedra ošetrovateľstva,
037/64 08 815, lpavelova2@ukf.sk,
037/64 08 810, mliskova@ukf.sk
www.ko.fsvaz.ukf.sk
Stručná anotácia: Účasť pedagógov a študentov Katedry ošetrovateľstva na zdravotno-výchovnej a edukačnej aktivite v alternatívnom „akademickom“ prostredí so zameraním na integráciu rizikovej skupiny klientov v komunite.