Informácie o udalostiach

Zdravotníci na Olympijskom dni

Dňa 2.6.2023 sa uskutočnil Olympijský deň ZŠ kniežaťa Pribinu na atletickom štadióne Stavbár v Nitre. Aj naše dve pracoviská FSVaZ  UKF v Nitre, Katedra ošetrovateľstva a Katedra klinických disciplín a urgentnej medicíny kooperovali na tomto zaujímavom podujatí. Po otváracom ceremoniály so zapálením olympijského ohňa sa začalo súťaženie detí v rôznych športových disciplínach. Okrem účasti v športových disciplínach sa žiaci mohli zúčastniť aj na praktických nácvikoch zdravotníckych zručností, ako poskytnúť prvú pomoc pri bezvedomí, pri krvácaní, pri zástave srdca, pri dusení sa, a pri šoku. Najviac žiakov zaujímalo prevedenie zachraňujúcich úkonov na figurínach alebo na sebe samých.

Bola to ďalšia z veľmi vydarených aktivít, kde naši študenti 2. ročníka študijného odboru Ošetrovateľstvo a 1. ročníka študijného odboru Urgentná zdravotná starostlivosť reprezentovali univerzitu a šírili dôležité povedomie o potrebe VEDIEŤ poskytnúť prvú pomoc.

Ďakujeme našich študentom za ich plné nasadenie aj v tejto zdravotno-výchovnej aktivite. Mnohých žiakov ste inšpirovali byť sestrou alebo záchranárom v budúcnosti, ochraňovať zdravie a zachraňovať životy!

Text: Katedra ošetrovateľstva