Informácie o udalostiach

Edukácia pre „našich najmenších“

Študentky 2. ročníka odboru ošetrovateľstvo Simona Hudoková a Sabína Žiláková sa zúčastnili dňa 16.5.2023 vzdelávacej aktivity v MŠ Kolta, kde edukovali škôlkarov z oblasti prvej pomoci.
Na začiatku objasnili deťom význam a dôležitosť čísiel 112 a 155, oboznámili ich s pojmom KPR a spoločne si to aj prakticky vyskúšali. Súčasťou stretnutia bola aj ukážka správnej techniky používania obväzov a trojrohej šatky pri rôznych poraneniach horných končatín.
Študentkám vyslovili svoje poďakovanie učiteľky materskej školy za užitočnú aktivitu ktorá pozdvihne povedomie detí o dôležitosti prvej pomoci.