Informácie o udalostiach

Pozvánka na deň otvorených dverí do Kardiocentra Nitra

KARDIOCENTRUM NITRA srdečne pozýva poslucháčky a poslucháčov Katedry ošetrovateľstva na DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ, KTORÝ SA BUDE KONAŤ, DŇA 8. JÚNA 2023 V ČASE OD 13:00 DO 15:00 HOD.

Cieľom akcie je predstaviť KARDIOCENTRUM NITRA, ako špecializovanú nemocnicu s moderným prístrojovým vybavením a erudovaným tímom zdravotníckych pracovníkov s regionálnym pôsobením v NR, TT a TN kraji.

V rámci DOD 2023 budú sprístupnené všetky lôžkové oddelenia, JIS, intervenčné sály, oddelenie funkčnej diagnostiky a ambulancie. Okrem toho sa môžu študenti stretnúť s našimi primármi oddelení, ktorí im radi odpovedia na všetky otázky. Pre všetkých účastníkov bude pripravené občerstvenie, darček a zaujímavá súťaž, v ktorej môžu vyhrať atraktívne ceny.

Sme presvedčení, že KARDIOCENTRUM NITRA sa stane v očiach poslucháčov atraktívnym zamestnávateľom, ktorého tím posilnia v krátkej alebo vzdialenej budúcnosti.

Ing. Stanislav Rybiansky
prokurista

Na akciu sa môžete prihlásiť mailom: personalne@kcnr.sk alebo na tel. č. 037/6933225