Informácie o udalostiach

Deň pre Vaše zdravie

UKF v Nitre, FSVaZ, Katedra ošetrovateľstva v spolupráci so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou vás pozývajú na akciu Deň pre Vaše zdravie, ktorá sa uskutoční 4.4.2023, vo vestibule hlavnej budovy UKF, Tr. A. Hlinku, v čase od 9,00 – do 13,00 hod.

Program bude zameraný na:

– Komplexnú analýzu ľudského tela – meranie telesných hodnôt na prístroji Inbody – hodnota svalov a tukov v tele, BMI (body mass index), BMR (bazálny metabolizmus), WHR index (viscerálny tuk),

– Výživové poradenstvo,

– Meranie krvného tlaku, pulzu a glykémie,

– Prevenciu (preventívne prehliadky, rizikové faktory civilizačných chorôb),

– Vyšetrenie zraku – diagnostika, poradenstvo

– Poradenstvo v oblasti zdravotného poistenia a produktov VšZP.

Všetci ste srdečne vítaní.