Informácie o udalostiach

Pedagógovia z katedry ošetrovateľstva na konferencii európskych pedagógov sestier

V dňoch 23-24.02.2023 sa konala medzinárodná konferencia pre pedagógov sestier s názvom „New Agenda for Nurse Educator Education – An International Conference for Nurse Educators“. Išlo o diseminačnú fázu projektu s názvom „New Nurse Educator”, ktorého riešitelia boli aj kolegyne z Katedry ošetrovateľstva Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre doc. PhDr. Andrea Solgajová, PhD., PhDr. Dana Zrubcová, PhD. a PhDr. Ľuboslava Pavelová, PhD. Konferencia prebiehala na Universitat International de Catalunya, Faculty of Medicine and Health Sciences. Účastníkmi konferencie boli pedagógovia sestier a iných zdravotníckych pracovníkov a výskumní pracovníci v oblasti vzdelávania sestier z celej Európy. Témami konferencie bolo vzdelávanie pedagógov sestier ako aj kontinuálne vzdelávanie v krajinách Európy. Druhý deň konferencie bol zameraný na realizácii workshopov s použitím nových vyučovacích metód v oblasti zdravotných problémov, etiky v práci pedagóga sestier a problémov v budúcom vzdelávaní sestier.  Hlavným výstupom z konferencie bolo posilnenie postavenie pedagógov sestier a ďalších zdravotníckych pracovníkov a rozvoj pedagogických kompetencií v meniacom sa svete s novou generáciou študentov. Tešíme sa, že patríme medzi tých, ktorým na vzdelávaní sestier záleží! Implementácia nových trendov vo vzdelávaní je kľúčovým motivačným faktorom pre študentov, ako zvládnuť náročné vzdelávanie aj v podmienkach klinickej praxe.

Text: Katedra ošetrovateľstva, FSvaZ, UKF v Nitre