Informácie o udalostiach

Jesenný kemp pre budúcich zdravotníkov

Študentky 3. ročníka odboru ošetrovateľstvo Jana Brindzová a Klaudia Šimonová sa v dňoch 23. – 26. 11. 2022  zúčastnili Jesenného kempu 2022 organizovaného ProCare a Svetom zdravia. Kemp, ktorý je určený medikov a budúce sestry študujúce v 2. a vyššom ročníku vysokoškolského štúdia, pozostáva z odborných stáží, prednášok, workshopov a reálnej praxe. Naše študentky pracovali v tímoch, ktoré plnili viaceré úlohy – mali si pripraviť a prezentovať prácu na aktuálnu tému „Čo by ste naordinovali novému zdravotníctvu okrem financií?“, školili sa pod odborným vedením lekárov Anesteziologicko – resuscitačného oddelenia  z nemocnice Svet zdravia v Humennom v téme rozšírenej kardio-pulmonálnej resuscitácie (KPR). Vyskúšali si samotnú KPR, využitie AED, skúšku defibrilátora, Heimlichov a Gordonov manéver. Mali možnosť priamo na operačnej sále sledovať operačné výkony napr. artroskopiu, hysterektómiu. Janka a Klaudia asistovali pri ošetrení novorodenca bezprostredne po cisárskom reze, pozreli si prácu sestier na neonatologickom oddelení, vyskúšali a naučili sa chirurgické šitie pod vedením chirurgov. V nemocnici Svet zdravia vo Vranove nad Topľou absolvovali nočnú službu na Anesteziologicko – resuscitačnom oddelení a na urgentnom príjme, kde si vyskúšali napríklad sadrovanie. Program kempu bol obohatený aj o prednášky z oblasti gynekológie, vypočuli si tiež prednášku ekonomického riaditeľa siete ProCare a Svet zdravia na tému „Financie v zdravotníctve“. A ako by zhodnotili svoju skúsenosť samotné študentky?

Janka:„Nečakala som, že z celého Slovenska by vybrali práve nás, ale som za to rada. Z tohto kempu sa mi asi najviac páčilo spoznanie nových ľudí, ktorý sú zo zdravotnícke odboru. Čiže sme mali veľa spoločných tém. Bolo fajn vidieť aj ako fungujú nemocnice Svet zdravia na východe. Bola to super skúsenosť určite by som odporúčala aj iným študentom, aby sa do takýchto veci zapojili.“
Klaudia: Veľmi sa mi tam páčilo, pretože som si vyskúšala veľa nových vecí, s ktorými som sa doposiaľ ešte nestretla. Každému by som odporučila si vyskúšať zapojiť sa dobrovoľne do takýchto udalostí, pretože práve počas školy na to máme možnosť.“

Tešíme sa, že sa študenti ošetrovateľstva našej fakulty sami aktívne zúčastňujú na zaujímavých akciách a šíria tak dobré meno UKF.

PhDr. Zuzana Spáčilová, PhD.