Informácie o udalostiach

Študenti ošetrovateľstva na medzinárodnej súťaži MedGames 2022

V dňoch 21. a 22. októbra 2022 na Jesseniovej lekárskej fakulte v Martine UK v Bratislave sa študenti Viktória Macháliková, Erika Chmurčiaková z 2. ročníka, Mgr. Michaela Býnová a Babeta Bieleschová z 3. ročníka denného štúdia Ošetrovateľstvo FSVaZ UKF v Nitre zúčastnili medzinárodnej súťaže MedGames.

MedGames 2022 bol už siedmy ročník súťaže medikov a  študentov ošetrovateľstva zameranej na vedomosti a praktické zručnosti budúcich sestier a lekárov. Jednou z hlavných myšlienok súťaže bolo poukázať na odliv lekárov do zahraničia a nedostatok sestier v zdravotníctve. Taktiež cieľom bolo poukázať na to, že Slovensko disponuje mnohými budúcimi šikovnými lekármi a sestrami.

V prvý deň súťažiace dvojice absolvovali workshopy v priestoroch Jesseniovej lekárskej fakulty. Následne vo vonkajších priestoroch obchodného centra v Martine absolvovali prvý blok súťaže – simulovanú záchrannú akciu, spoluprácu zložiek integrovaného záchranného systému. Bol to kvalitný zážitok nie len pre súťažiacich, ale aj pre verejnosť. Na druhý deň tímy absolvovali 15 odborných disciplín. Pod prísnym dohľadom profesionálov – rozhodcov prostredníctvom simulácií a kazuistík ktoré vychádzali z reálnych situácií, súťažiaci preukázali svoje odborné vedomosti, nadobudnuté zručnosti, komunikáciu, kritické myslenie a  rozhodovanie v poskytovaní zdravotnej a ošetrovateľskej starostlivosti.

Viktória Macháliková uvádza “Súťaž hodnotím veľmi pozitívne a náučne. Boli chvíle, keď sme si siahli na dno, uvedomili sme si chyby priamo v úlohách, ale určite nás to posunulo ďalej. Takýto typ súťaže by som odporúčala každému jednému študentovi na overenie vlastných vedomostí a uvedomení si nedostatkov, ale aj silných stránok. Ťažko na cvičisku, ľahko na bojisku”.  

Erika Chmurčiaková:  „Do súťaže sme vstupovali s ambíciami bojovať a zvíťaziť, preto po prvotnom pocite sklamania som neskutočne vďačná, že som mala odvahu sa takejto súťaže zúčastniť. Stres a tlak bol obrovský, mnohé chyby som si osobne uvedomovala už počas výkonu. Viem, že ma to profesionálne posunulo do budúcnosti“.  

Mgr. Michaela Býnová: „Je to pre mňa jedna z tých pozitívny skúseností. Oceňujem najmä kvalitné a zaujímavé workshopy, napríklad stanovište so stómiami. Mnohé sestry v pozícii rozhodcov boli skvelé, usmerňujúce“.

My sme hrdí na tímy našich študentov, ktorí sa v konkurenčnom boji 20-tich tímov umiestnili na 6. a 8. mieste.

PhDr. Ľuboslava Pavelová, PhD.; PhDr. Zuzana Spáčilová, PhD.; doc. PhDr. Andrea Solgajová, PhD.

https://www.facebook.com/MedGames-2194255093919154