Informácie o udalostiach

Seminárny deň s medzinárodnou účasťou

Vzdelávanie sestier a vzdelávaní pedagógov sestier je často diskutovanou témou. V súčasnosti neexistujú žiadne spoločné minimálne požiadavky pre vzdelávanie pedagógov sestier, napriek tomu, že vzdelávanie sestier je regulované. Viaceré európske univerzity diskutujú o riešení súčasnej situácie v oblasti kompetencií a vzdelávania pedagógov sestier v EÚ.

Kolegovia z University of Turku a University of Eastern Finland 2.11.2022 zorganizovali seminárny deň za účelom  diskutovať o vzdelávaní sestier a vzdelávaní pedagógov sestier v rôznych krajinách.  O súčasnom stave a rozvoji vzdelávania sestier a pedagógov sestier v Slovenskej republike mali prednášku PhDr. Dana Zrubcová, PhD. a doc. PhDr. Andrea Solgajová, PhD., ktoré zároveň bližšie predstavili vzdelávanie sestier na našej univerzite. Diskusie o vzdelávaní pedagógov sestier boli veľmi zaujímavé, vychádzajúce nielen z porovnaní vzdelávania medzi európskymi krajinami ako napríklad v Estónsku, Fínsku, či v Nemecku ale i mimoeurópskych krajín, napríklad na Filipínach.

doc. PhDr. Andrea Solgajová, PhD.