Informácie o udalostiach

Týždeň vedy a techniky 2022 – program aktivít Katedry ošetrovateľstva 7.-13. novembra 2022

Názov podujatia: Quo vadis sestra

Typ podujatia: workshop

Cieľová skupina: študenti študijného programu Ošetrovateľstvo

Termín podujatia: 11.11.2022

Čas podujatia: 9:30 – 14:00

Miesto konania: FSVaZ, Kraskova 1, Nitra

Stručný popis: Workshop so skúseným lektorom osobného rozvoja zdravotníckych pracovníkov, zameraný na vzdelávanie mäkkých zručností, ktoré musia študenti ošetrovateľstva/budúce sestry ovládať, aby uspeli nielen v osobnom, ale aj pracovnom živote. Ide o nevyhnutnú súčasť ošetrovateľstva ako vednej disciplíny. Cieľom workshopu je rozvíjanie komunikačných zručností, kreativity, prispôsobivosti a medziľudských vzťahov.

Organizátor: Katedra ošetrovateľstva, FSVaZ UKF v Nitre, Kraskova 1, Nitra

PhDr. Ľuboslava Pavelová, PhD. (lpavelova2@ukf.sk), doc. PhDr. Andrea Solgajová, PhD. (asolgajova@ukf.sk)

Spoluorganizátori: –

Webová stránka podujatia: www.ko.fsvaz.ukf.sk

Názov podujatia: Simulácia: ťažko na cvičisku, ľahko v praxi

Typ podujatia: workshop

Cieľová skupina: študenti študijného programu Ošetrovateľstvo

Termín podujatia: 10.11.2022

Čas podujatia: 9:30 – 12:30

Miesto konania: FSVaZ, Kraskova 1, Nitra

Stručný popis:

Workshop zameraný na predstavenie teoretického základu simulácie ako efektívneho pedagogického prístupu pre vzdelávanie sestier v súčasnosti, ktorý umožňuje študentom ošetrovateľstva naučiť sa byť sestrami. Cieľom workshopu je pochopenie princípov simulácie ako inovatívneho  vzdelávacieho prístupu pre rozvoj ošetrovateľských zručností. Simulačným vzdelávaním reflektujeme trendy s využitím moderných technológií a techník vo vzdelávaní študentov zdravotníckych odborov.

Organizátor: Katedra ošetrovateľstva, FSVaZ UKF v Nitre, Kraskova 1, Nitra

doc. PhDr. Andrea Solgajová, PhD. (asolgajova@ukf.sk), PhDr. Dana Zrubcová, PhD. (dzrubcova@ukf.sk), PhDr. Miroslava Líšková, PhD. (mliskova@ukf.sk)

Spoluorganizátori: –

Webová stránka podujatia: www.ko.fsvaz.ukf.sk

Názov podujatia: Podpora zdravia a výchova k zdraviu

Typ podujatia: workshop

Cieľová skupina: verejnosť,  mládež

Termín podujatia: 08.11.2022

Čas podujatia: 09:00 – 13:00 hod.

Miesto konania: vestibul hlavnej budovy UKF v Nitre

Stručný popis:

Podujatie je zamerané na zdravý životný štýl, duševnú hygienu a poradenstvo v prevencii civilizačných chorôb a informovanosti o zdravom životnom štýle. Cieľom je zabezpečenie prístupu k informáciám, ktoré pomôžu ovplyvniť správanie sa obyvateľov k svojmu zdraviu. Študenti uskutočňujú meranie krvného tlaku, tukov a cukru v krvi, celkový podiel tuku v organizme, BMI s použitím moderných technológií a prístupov. 

Organizátor: Katedra ošetrovateľstva, FSVaZ UKF v Nitre, Kraskova 1, Nitra

PhDr. Alica Slamková PhD. (aslamkova@ukf.sk), PhDr. Miroslava Lišková PhD. (mliskova@ukf.sk), PhDr. Ľubica Poledníková PhD. (lpolednikova@ukf.sk)