Informácie o udalostiach

Pracovné stretnutie v Španielsku

V dňoch 17.10. – 19.10.2022 sa pedagógovia z Katedry ošetrovateľstva a Katedry psychologických vied FSVaZ UKF v Nitre zúčastnili pracovného stretnutia v rámci Erasmus+ projektu „A new Agenda for Nurse Educator in Europe“ na Universitat Internacional de Catalunya v Barcelone. Pracovné stretnutie bolo zamerané na plánovanie ďalších aktivít v rámci projektu vrátane diseminácie výsledkov projektu, ako aj plánovanie ďalšej spolupráce.

Oblasť novej role pedagóga sestier prináša nové výzvy a problémy, na ktoré je potrebné reagovať a podporovať nové kompetencie pedagógov aj v kontinuálnom vzdelávaní. Nové príležitosti prinášajú nové možnosti pre zmenu v oblasti vzdelávania pedagógov, najmä v rozvíjaní ich pedagogickej kompetencie ako aj v posilňovaní ich vzájomnej spolupráce a postavenia v celej EÚ.

doc. PhDr. Andrea Solgajová, PhD. PhDr. Dana Zrubcová, PhD. prof. PhDr. Tomáš Sollár, PhD.