Informácie o udalostiach

Významné medzinárodné sympózium na Katedre ošetrovateľstva

V dňoch 8.9. – 9.9. 2022 sa na pôde FSVaZ UKF v Nitre uskutočnilo významné medzinárodné sympózium s názvom „Ošetrovateľstvo v 21. storočí v procese zmien“. Organizátorom 14-teho ročníka vedeckého  podujatia bola Katedra ošetrovateľstva FSVaZ UKF v Nitre. Slávnostne podujatie otvorila doc. PhDr. Martina Pavlíková, PhD., prorektorka pre medzinárodné vzťahy UKF v Nitre, v zastúpení prof. RNDr. Libora Vozára, CSc. rektora UKF v Nitre, ktorý zároveň prevzal záštitu nad vedeckým podujatím. Významnými hosťami podujatia boli zástupcovia partnerských univerzít – Jihočeskej univerzity v Českých Budějoviciach, Univerzity v Debrecene a Univerzity v Rzeszowe.

Vedecké podujatie napĺňa parametre udržateľnosti medzinárodnej spolupráce v zdravotníckych odboroch, v ktorých je stále o čom diskutovať – tak ako o tom napovedal aj názov a obsah programu sympózia. Na vedeckom podujatí sa zúčastnilo približne 100 účastníkov, ktorí mali možnosť podeliť sa o skúsenosti a trendy v praxi, ako aj o potreby postcovidovskej výzvy pre vzdelávanie sestier a ostatných zdravotníckych pracovníkov. Vedecké podujatie naplnilo očakávania a podporilo odhodlanie pokračovať v tejto zmysluplnej tradícii už o rok na Univerzite v Rzeszowe.

Za organizovanie sympózia a vytvorenie priaznivej pracovnej a priateľskej klímy vyslovujeme poďakovanie celému organizačnému tímu a kolektívu Katedry ošetrovateľstva FSVaZ UKF v Nitre, kolegyniam z Ekonomického oddelenia, ďalším kolegom a kolegyniam FSVaZ UKF v Nitre, a za spoluprácu ďakujeme aj ďalším pracoviskám univerzity, Katedre translatológie FF UKF v Nitre, Katedre hudby PF UKF v Nitre a Oddeleniu médií  UKF v Nitre.