Informácie o udalostiach

Tretia misia univerzít – ako ju napĺňa Katedra ošetrovateľstva

Tretia misia univerzít na Slovensku je zvyčajne označovaná ako  prehlbovanie vzťahov s verejnosťou a spoločenského vplyvu vzdelávacích inštitúcií. Sú to aktivity, ktoré buď organizujeme pre verejnosť alebo sme súčasťou podujatí organizovaných komunitou, mestom, obcou. Takouto akciou bol aj 3. septembra organizovaný Čabský kotlík 2022 – tretí ročník súťaže vo varení gulášu v obci Čab. Nakoľko sa jednalo o akciu , ktorá súvisí s výživou naša kolegyňa PhDr. Ľubica Poledníková. PhD. ako odborníčka na výživu bola členkou poroty, ktorá nemala ľahkú úlohu vybrať z 24 súťažných tímov tie najlepšie. Pani doktorka je skúsená hodnotiteľka zo ŠVOČ, a tak svoju úlohu zvládla veľmi dobre. V porote bolo vidieť že si jej členovia rozumeli a súťažiacich nielen hodnotili podľa zvolených kritérií, ale im aj čo to poradili. Ďalšie zástupkyne z našej katedry  boli zdravotnícko- pedagogická hliadka, nielen poskytovali prvú pomoc, zväčša pri rezných poraneniach, ale aj učili záujemcov poskytovať prvú pomoc. Bola to dobrá príležitosť aby si  verejnosť, obyvatelia obce, súťažiaci aj návštevníci zo širokého okolia, ktorých bolo kolo 1000, vyskúšali tie najdôležitejšie úkony prvej pomoci na figurínach ako resuscitácia dospelého a dieťaťa (dojčaťa aj staršieho dieťaťa), úkony pri cudzom telese v dýchacích cestách. Najväčší záujem však bol o tréning práce s prístrojom AED – prenosným  automatickým defibrilátorom,  moderným zdravotníckym prístrojom určeným aj pre laickú verejnosť.  Prístroj je možné nájsť v nákupných centrách, staniciach a veľkým snom a výzvou  nielen záchranárov je, aby boli takéto prístroje aj v obciach a mestách.  Ak sme v situácii, kedy poskytujeme reálne prvú pomoc  svojmu blízkemu, je dobré ak máme úkony precvičené na figurínach a o prístroji, ktorý nám vie pomôcť pri resuscitácii to platí dvojnásobne. Ľudia sa často boja prístroj použiť práve preto, lebo nemajú „zážitok“ z tréningu, Ten im sprostredkovali študentky ošetrovateľstva Ninka Hrúziková a Ľubka Grigová spolu s PhDr. Miroslavou Líškovou, PhD. V mene vedenia obce sa chcem aj touto cestou poďakovať vedúcej Katedry ošetrovateľstva doc. PhDr. Andrei Solgajovej, PhD. vedúcej Katedry klinických disciplín a urgentnej medicíny Bc., PhDr. Monike Mankoveckej, PhD., kolegyni Bc., PhDr. Dane Brázdilovej, PhD. za pomoc pri zabezpečení pomôcok, kolegyni PhDr. Lubke Poledníkovej PhD. a študentkám za odovzdanie svojej múdrosti a skúsenosti návštevníkom podujatia.

Podujatie bolo verejnosťou hodnotené kladne o čom svedčia aj príspevky na sociálnych sieťach a my sa tešíme na plnenie tretej misie univerzity aj pri ďalších aktivitách.

PhDr. Miroslava Líšková, PhD.

odborná asistentka Katedry ošetrovateľstva, zástupkyňa starostu obce Čab