Informácie o udalostiach

Prvá pomoc na olympijskom dni ZŠ Kniežaťa Pribinu

Dňa 27.6.2022 sa študentky druhého ročníka študijného programu ošetrovateľstvo z Katedry ošetrovateľstva FSVaZ UKF v Nitre zúčastnili veľmi zaujímavej akcii ZŠ Kniežaťa Pribinu v Nitre s názvom Olympijský deň. Naše študentky boli na stanovištiach zabezpečujúcich aktivity v súvislosti s poskytovaním prvej pomoci. Pod odborným vedením Dr. Pavelovej inštruovali žiakov všetkých ročníkov o postupoch poskytovania prvej pomoci. Hlavným zameraním bolo sprostredkovanie kontaktu s modelmi pre poskytovanie resuscitácie, pre spriechodnenie dýchacích ciest, pre zastavenie krvácania či znehybnenie zlomeniny.

Naše študentky Dominika, Karin a Natália inštruovali žiakov k praktickej skúsenosti poskytovania prvej pomoci podľa odporúčaných postupov. Otázkami „pravda“ alebo „nepravda“ podnecovali žiakov k diskusii o mýtoch v poskytovaní prvej pomoci.

Horúci deň sme zakončili spokojne a už teraz sa tešíme na ďalšie podobné aktivity, ktorými krok za krom už u detí podporíme morálnu povinnosť občanov poskytnúť prvú pomoc.