Informácie o udalostiach

Deň pre Vaše zdravie

Zdravie patrí k najvyšším hodnotám, nie vždy si však uvedomujeme jeho význam. K akciám, prostredníctvom ktorých sú ľudia motivovaní k starostlivosti o vlastné zdravie, patrila aj akcia Deň pre vaše zdravie so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou, ktorá sa uskutočnila 5.4.2022 vo vestibule Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, v spolupráci s Fakultou sociálnych vied a zdravotníctva a Katedrou ošetrovateľstva.

Podujatie bolo určené pre zamestnancov, študentov UKF a tým, ktorí ho navštívili, boli poskytované merania ku komplexnej analýze ľudského tela.

In Body prístroj poskytoval informácie o hodnote svalov a tukov v tele, ďalej o BMI, BMR (bazálny metabolizmus), WHR indexe (viscerálny tuk). Študentky Katedry ošetrovateľstva zabezpečovali meranie cholesterolu, glykémie, tlaku krvi a pulzu, zisťovali základné informácie ohľadom zdravého životného štýlu a účasti na preventívnych prehliadkach, pričom zároveň v prípade potreby poskytovali edukáciu a poradenstvo. Inštruktáž poskytovali aj odborníci z oblasti fyzioterapie a prevencie rakoviny prsníka – samovyšetrenie prsníkov na simulátore. Zástupcovia VšZP poskytovali zároveň poradenstvo (mobilná aplikácia, peňaženka zdravia, výhody a zľavy). Záujem o jednotlivé vyšetrenia bol veľký a myslíme si, že ak sme motivovali aspoň niekoľkých ľudí k tomu, aby sa zamysleli nad svojím životným štýlom a zároveň sa rozhodli pre uskutočnenie preventívnych prehliadok, akcia mala úspech a bola prínosná.

Autorka: PhDr. Alica Slamková, PhD., Katedra ošetrovateľstva FSVaZ – koordinátorka akcie

Merania vykonali študentky ošetrovateľstva: Mgr. Michaela Bínová, Andrea Pokorádiová, Ing. Ľubica Stanková, Klára Stašová, Klaudia Šimonová, Zuzana Škorníková, Viktória Štulajterová