Informácie o udalostiach

Pomoc pre zahraničných študentov

Informujeme našich študentov že v súvislosti s neľahkou situáciou okolo nás, UKF prijíma konkrétne opatrenia o pomoci rôznych druhov a foriem pre zahraničných študentov a ich rodinných príslušníkov.

Tieto sa týkajú najmä poskytnutia jednorazovej finančnej podpory, odpustenia ubytovacích poplatkov v ubytovacích zariadeniach UKF, ako aj oblasti štúdia a osobného života všetkých študentov, ktorých vojnový konflikt na Ukrajine dostal do ťažkej životnej situácie.

Pomoc pre zahraničných študentov
https://www.ukf.sk/verejnost/aktuality/udalosti/5229-studentske-centrum-ukf-je-tu-pre-vas

Sociálna výpomoc pre študentov 
https://www.ukf.sk/verejnost/aktuality/udalosti/5237-socialna-vypomoc-pre-studentov

Odpustenie ubytovacích poplatkov v ŠD UKF
https://www.ukf.sk/verejnost/aktuality/udalosti/5241-odpustenie-ubytovacich-poplatkov-v-sd-ukf

V prípade akýchkoľvek otázok či problémov týkajúcich sa štúdia, môžete sa obrátiť na vedúcu Katedry ošetrovateľstva ako aj na dekana alebo prodekana pre vzdelávanie, Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva UKF.