Informácie o udalostiach

Týždeň vedy a techniky 2021 na FSVaZ – podujatia Katedry ošetrovateľstva

Názov podujatia: Vedecký odkaz od Florence Nightingale
Typ podujatia: prednáška, workshop
Cieľová skupina: študenti, odborná verejnosť na pozvánky
Termín podujatia: 11.11.2021
Čas podujatia: 11:15 – 12:30

Miesto konania: online
https://meet.ukf.sk/Solgajova

Stručný popis: Prednáška a workshop sú zamerané na rozšírenie povedomia a schopností študentov ošetrovateľstva o možnostiach vyhľadávania priamych dôkazov (Evidence Based Nursing) o odporúčaných a overených ošetrovateľských intervenciách pri poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti. Ide o nadviazanie na posolstvo zakladateľky moderného ošetrovateľstva Florence Nightingale, ktorá bola nielen obetavou sestrou, ale aj zručnou manažérkou so záľubou v štatistike.
Organizátor: Katedra ošetrovateľstva, FSVaZ UKF v Nitre,
Kontaktné osoby:
PhDr. Dana Zrubcová, PhD., e-mail: dzrubcova@ukf.sk, doc. PhDr. Andrea Solgajová, PhD., e-mail: asolgajova@ukf.sk
Názov podujatia: Zvládanie záťaže študentov pomáhajúcich profesií
Typ podujatia: workshop
Cieľová skupina: študenti študijného programu Ošetrovateľstvo
Termín podujatia: 11.11.2021
Čas podujatia: 10:00 – 15:00
Miesto konania: FSVaZ, Kraskova 1, Nitra
Stručný popis: Skupinové stretnutia – nácvik a používanie relaxačných techník. Workshop so
skúseným lektorom, zameraný na zvládanie záťažových situácii, taktika protistresového
pôsobenia, starostlivosť o duševné zdravie, well being − zdravý životný štýl. Cieľom je podporiť
poznanie študentov (budúce sestry) zvládať úroveň nežiaducej záťaže. Naučiť ich schopnosť riešiť
problém a regulovať emočný sprievod stresových situácii.
Organizátor: Katedra ošetrovateľstva, FSVaZ UKF v Nitre
Kontaktné osoby:
PhDr. Ľuboslava Pavelová, PhD., e-mail: lpavelova2@ukf.sk,
doc. PhDr. Andrea Solgajová, PhD., e-mail: asolgajova@ukf.sk,
PhDr. Dana Zrubcová, PhD., e-mail: dzrubcova@ukf.sk