Informácie o udalostiach

Štipendijný program fi. AGEL – online prednášky

Keď chcete vedieť viac o štipendijnom programe fi. AGEL alebo sa zaujímate o možnosti absolvovania odbornej praxe či o voľné pracovné pozície ktoré AGEL ponúka, zúčastnite sa na online prednáške 8.4.2021 o 9.15 h (pre 2. ročník) a 19.4.2021 o 11.00 h (pre 1. ročník) na: https://meet.jit.si/XANTA Prihlášku do štipendijného programu nájdete na: https://www.viemakoakde.sk/stipe…/prihlaska-na-stipendium/