Informácie o udalostiach

ŠVOK 2021

Máte obavy z prezentovania pred obecenstvom?

Prihláste sa do ŠTUDENTSKEJ VEDECKEJ A ODBORNEJ KONFERENCIE (ŠVOK) Katedry ošetrovateľstva, ktorá sa koná 21. 4. 2021 o 13.00 h (tentokrát virtuálne) na https://meet.ukf.sk/SVOKKO

Ponúka Vám možnosť vyskúšať prezentáciu výsledkov svojej vedeckej práce – ktoré okrem iných môžu pomôcť pri riešení problémov pacientov, systému starostlivosti, edukácii, používania intervencií či hľadaní koreňov ošetrovateľstva – a to pred odbornou hodnotiacou komisiou.

Získate praktické skúsenosti a sebavedomie ktoré budú užitočné pri obhajobe bakalárskej práce na štátniciach. Nie je zanedbateľná ani cena súťaže: prvé tri budú ohodnotené mimoriadnym štipendiom!

Prihlášky, abstrakty a prezentácie posielajte do 14. 4. 2021 organizátorke akcie PhDr. Miroslave Líškovej, PhD. na ktorú sa môžete obrátiť aj pre bližšie informácie cez mliskova@ukf.sk

Tešíme sa na virtuálne stretnutie!