Informácie o udalostiach

Týždeň vedy a techniky na KOŠ

Cieľom každoročne organizovaného Týždňa vedy a techniky na Slovensku  je zlepšiť vnímanie vedy a techniky v povedomí celej spoločnosti, vzbudiť záujem mladých ľudí o štúdium vedeckých a technických disciplín a informovať o nových poznatkoch.                                                                Na Katedre ošetrovateľstva – ako aj na celom Slovensku – podujatia TVaT prebiehali online. 9.11.2020 sa konala prednáška/workshop s názvom Vedecký odkaz od Florence Nightingale a 11.11.2020 seminár Virtuálny svet vo vysokoškolskom priestore. Obe akcie boli veľmi úspešné, vzbudili záujem a pozitívny ohlas zo strany študentov.

sdr