Informácie o udalostiach

Informácia

Prosíme všetkých študentov DENNÉHO ŠTÚDIA ŠTUDIJNÉHO PROGRAMU OŠETROVATEĽSTVO, aby priložený dotazník vytlačili, vyplnili a v deň nástupu do školy t.j. 28.9.2020 odovzdali svojej študijnej poradkyni resp. vyučujúcej na 1. hodine. (2. roč. PhDr. Poledníkovej, PhD. vo FN, 3. roč. PhDr. Zrubcovej, PhD.!)