Informácie o udalostiach

Milé kolegyne,

Oznamuje, že Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre predlžuje termín podania prihlášky na špecializačné štúdium OŠETROVATEĽSKÁ STAROSTLIVOSŤ V KOMUNITE do 21. 09. 2020

Bližšie informácie:

Ošetrovateľská starostlivosť v komunite:

https://www.ukf.sk/studium/dalsie-vzdelavanie/specializacne-studium-zdravotnickych-pracovnikov