Informácie o udalostiach

Stabilizačné pôžičky pre študentov ošetrovateľstva

Fond na podporu vzdelávania v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR znova vyčlenil stabilizačné pôžičky určené študentom bakalárskeho študijného programu ošetrovateľstvo v dennej forme štúdia v študijnom odbore ošetrovateľstvo – na akademický rok 2020/21 vo výške 2.000 €.

Za túto sumu sa študent zaviaže odpracovať po skončení štúdia dva roky v zdravotníckom zariadení na Slovensku, v opačnom prípade musí peniaze vracať. Ak bude čerpať stabilizačnú pôžičku každý rok počas trojročného bakalárskeho štúdia, musí odpracovať šesť rokov.

Žiadosť o stabilizačnú pôžičku môže podať študent, ktorý je už zapísaný do ročníka v akademickom roku 2020/21 a to do dvoch termínov – do 15. septembra 2020 alebo v druhom kole do 31. októbra 2020.

Viac informácií nájdete na: https://www.stabilizacnepozicky.sk/