Informácie o udalostiach

Informácia pre študentov externého štúdia študijného programu Ošetrovateľstvo

Rozvrh v týždni 7.-11.9.2020: Pondelok 7,30 hod. – 18,00 hod. Utorok 7,30 hod. – 18,00 hod. Streda 7,30 hod. – 18,00 hod. Štvrtok 7,30 hod. – 16,15 hod. Piatok 7,30 hod. – 14,30 hod.

Rozvrh v týždni 14.-18.9.2020: Pondelok 7,30 hod. – 18,00 hod. Utorok ————- Streda 7,30 hod. – 16,15 hod. Štvrtok 7,30 hod. – 16,15 hod. Piatok 7,30 hod. – 14,30 hod.

Výučba bude prebiehať na FSVaZ, Kraskova 1, 949 74 Nitra, v miestnosti č. 505 na 5. poschodí. Zápis je v pondelok 7.9.2020 o 7,30 hod. v miestnosti č. 505 na 5.poschodí V prípade nejasností, príp. ďalších otázok prosím kontaktujte PhDr. Jozefínu Mesárošovú, PhD. na adrese: jmesarosova@ukf.sk

Tešíme sa na Vás.