Informácie o udalostiach

Virtuálna ŠVOK v odbore ošetrovateľstvo

Tak ako každoročne sa 19. 5. 2019 konala študentská vedecká odborná konferencia 2020 v odbore ošetrovateľstvo. V tomto roku to však bola konferencia virtuálna. Svoje vedecké práce prezentovalo 6 študentiek. Témy ktorými sa študenti zaoberali boli nasledovné: Ošetrovateľské intervencie u pacientov s rádioterapiou, Edukácia pacienta po operácií mozgu, Potenciál zdravotníckych pracovníkov v oblasti kultúrnych kompetencií v starostlivosti o migrantov, Starecká krehkosť v ošetrovateľskej diagnostike, Výskyt psychopatologických porúch u pacientov s Parkinsonovou chorobou, Ľudská dôstojnosť z pohľadu pacienta. Komisia v zložení PhDr. Ľubica Poledníková, PhD., PhDr. Alica Slamková, PhD., PhDr. Miroslava Líšková, PhD., Nina Ovčíková po dôkladnom rozhodovaní určila poradie prvých troch.

Prvé miesto obsadila študentka Nikoleta Macáková s prácou Starecká krehkosť v ošetrovateľskej diagnostike, druhé miesto študentka Dominika Balgová s prácou Ošetrovateľské intervencie u pacientov s rádioterapiou, a tretie miesto študentka Karolína Romaňáková s prácou Výskyt psychopatologických porúch u pacientov s Parkinsonovou chorobou.  Srdečne blahoželáme a želáme veľa úspechov v ďalšej práci. Veľmi sa tešíme tomu,  že sa nám podarilo zorganizovať  študentskú vedeckú odbornú konferenciu v zmenených podmienkach a chceli by sme aj touto cestou poďakovať za možnosť využiť videokonferenčný systém univerzity.

PhDr. Miroslava Líšková, PhD., Katedra ošetrovateľstva FSVaZ UKF

Ilustračná foto: canva.com