Informácie o udalostiach

Poradenstvo zamerané na zdravie

26.11.2019 Poradenské a servisné centrum UKF v spolupráci s Katedrou ošetrovateľstva v rámci akcie „Študentské dni nitrianskych univerzít 2019“ pripravili poradenské aktivity zamerané na zdravie. Vo vestibule hlavnej budovy UKF, študentky 2. ročníka odmerali výšku tlaku krvi, cholesterolu, glukózy, BMI a telesného tuku viac ako 30 záujemcom.

Foto: Lubo Balko a študentky KOŠ