Informácie o udalostiach

Podujatie pre najmenších

Súčasťou aktivít v rámci podujatia Študentské dni nitrianskych univerzít 2019 boli aj študenti a pedagógovia Katedry ošetrovateľstva.

V priestoroch Materskej školy na Čajkovského ulici v Nitre dňa 25. novembra 2019 pod vedením PhDr. Eriky Krištofovej, PhD. realizovali  študenti 2. ročníka Nina Ovčíková, Anna Mária Gombáliková, Klára Maťavková a Martin Škadra podujatie s názvom: „Chráň svoje zdravie a nauč sa zachraňovať iných“. Deti sa počas aktivity s názvom  „Chodník zdravia“ naučili čo majú robiť aby boli zdravé, čo ich čaká u lekára. V druhej aktivite si vyskúšali ako privolať pomoc  v prípade ohrozenia zdravia niekomu z ich blízkych a  naučili sa telefónne čísla  na  dispečing  záchrannej služby SR. V tretej aktivity si mohli na resustitačnom modeli deti, ale aj pedagógovia a  študenti z  Katedry pedagogiky precvičiť kardiopulmonálnu  resuscitáciu.   

Hlavným cieľom podujatia bolo u detí vzbudiť záujem o ochranu a podporu zdravia, ako aj naučiť ich základné zručnosti pri poskytovaní prvej pomoci. Každé dieťa bolo v závere odmenené diplomom.

Text: PhDr. Erika Krištofová, PhD.