Informácie o udalostiach

Návšteva z Univerzity v Turku

V dňoch 19.-21.11.2019 sme na Katedre ošetrovateľstva FSVaZ UKF v Nitre privítali kolegyne z Univerzity v Turku z Fínska – prof. Riittu Suhonen, PhD. (riaditeľku Katedry ošetrovateľstva), Heli Virtanen, PhD. a prof. Leenu Salminen, PhD. Stretnutie s kolegyňami z Fínska nadväzovalo na predchádzajúcu spoluprácu v oblasti výskumu v ošetrovateľstve, pod grantovou schémou APVV projektu Researching Complex Interventions for Nursing. Obsahovými témami odborného programu boli dve oblasti: 1. skúsenosti s realizáciou medzinárodných výskumných projektov a rozvíjanie medzinárodnej spolupráce; 2. systém vzdelávania ošetrovateľstva vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského vzdelávania vo Fínsku a možnosti výmenných pobytov a stáži pre pedagógov a študentov. Vytvorenie Európskej interdisciplinárnej siete výskumníkov v ošetrovateľstve a zdieľanie vedomostí a expertíz ošetrovateľských výskumníkov v Európe považujeme za kľúčové aktivity pre rozvoj ošetrovateľstva ako vedného odboru. S kolegyňami sme diskutovali o potrebných stratégiách, ktoré musíme na Slovensku zrealizovať za účelom dosiahnutia špičkovej vedecko-výskumnej a odbornej úrovne, aká je už v niektorých európskych krajinách realitou, vrátane Fínska.

V poradí už tretia zahraničná návšteva na Katedre ošetrovateľstva v priebehu posledných dvoch rokov bola možná aj vďaka podpore celouniverzitného projektu „Internacionalizácia procesu vzdelávania a akademického prostredia na UKF v Nitre“ (projekt č. 001UKF-2/2016), ktorého koordináciu v rámci FSVaZ zabezpečuje prof. PhDr. Tomáš Sollár, PhD.

Text: PhDr. Andrea Solgajová, PhD.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA