Informácie o udalostiach

Týždeň vedy a techniky na Katedre ošetrovateľstva v znamení zdravia

Týždeň vedy a techniky sa na Katedre ošetrovateľstva začal 4.11.2019, kedy sa študenti druhého ročníka FSVAZ z katedry ošetrovateľstva zúčastnili podujatia Výchova k zdraviu detí v predškolskom veku. Navštívili materskú školu v obci Čab s cieľom zmapovať aktivity zamerané na ochranu a podporu zdravia detí a pedagógov v MŠ. Študenti a pedagógovia katedry svojimi edukačnými aktivitami zvýšili zdravotné povedomie detí a vzbudili záujem o podporu a ochranu zdravia. Deti a pedagógovia MŠ nadobudli informácie z rôznych zdravotníckych oblastí, naučili sa správny postup podania prvej pomoci u ľudí v bezvedomí aj samotnú resuscitáciu, deti nadobudli nové informácie o záchranných zložkách a prostredníctvom simulácie telefónneho rozhovoru medzi dispečingom záchrannej služby  (študent) a volajúcim (dieťa MŠ) sa naučili správny postup podania informácií záchrannej zložke. Poslednou aktivitou bol Chodník zdravia, kde sa deti učili správny postup ošetrenia drobných zranení (odrenina, popálenina) a ich úlohou bolo úspešne prejsť cez prekážky chodníka a na jeho konci nájsť správne ošetrenie drobného úrazu. Podujatia sa zúčastnili deti vo veku 3-6 rokov, všetci boli úspešní a odmenení diplomom „Malý zdravotník/ Malá zdravotníčka“.

/Vypočujte si reportáž Rádia Regina s PhDr. Erikou Krištofovou, PhD, nahratú 4.11.2019 z príležitosti akcie Týždňa vedy a techniky v Materskej skôlke v Čabe/ 

 

Popoludní sa uskutočnilo podujatie Deň zdravia v komunite zameraný na zdravotno-výchovné a poradenské aktivity v rámci, ktorého študenti merali krvný tlak, tuk v organizme, hladinu cukru v krvi a hladiny cholesterolu, BMI ( Body Mass Index) u obyvateľov obce a blízkeho okolia.  Na tejto zdravotno- výchovnej aktivite sme spolupracovali s  MUDr. Katarínou Zdarilekovou, všeobecnou lekárkou pre dospelých z ambulancie v Nových Sadoch a sestrou Soňou Kečkéšovou, ktoré  inovatívnym strojom ABI stanovovali srdcovocievne riziko (srdcový infarkt, náhla cievna mozgová príhoda) – stav poškodenia ciev. Meraní sa zúčastnilo  31 obyvateľov a tí mali možnosť si vyskúšať jednotlivé úkony prvej pomoci na figurínach. Výsledky vedeckých výskumov tak priamo pomáhali deťom aj dospelým nadobudnúť nové vedomosti a podľa ich sa snažiť realizovať každodenné aktivity, prípadne vedieť reagovať v kritických chvíľach ohrozenia zdravia seba a svojich blízkych.

 

Text: PhDr. Miroslava Líšková, PhD., Nina Ovčíková FSVaZ – Katedra ošetrovateľstva

Foto: Marta Bálešová, – obec Čab; Júlia Kečkéšová, PhDr. Erika Krištofová, PhD. FSVaZ – Katedra ošetrovateľstva