Informácie o udalostiach

Týždeň vedy a techniky – Akcia v ZSS VINIČKY v Nitre

Tak ako každý rok sme aj v roku 2019 v rámci Týždňa vedy a techniky na UKF navštívili Zariadenie sociálnych služieb Viničky, s cieľom poskytnúť rady a nové informácie klientom zariadenia súvisiace s uspokojením ich potrieb, prevenciou zdravotných komplikácií a zlepšením kvality života. Študentky 3. ročníka odboru ošetrovateľstvo – Patrícia Peňáková, Barbora Blažičková, Diana Packová, Natália Stehlíková, Sofia Bozáňová, Sabína Čergeťová, Andrea Tvrdoňová, Aneta Vagaiová a Simona Kenderová si pripravili aktivity zamerané na zdravú výživu, pohybové cvičenia a tréning pamäti.       

Pre zamestnancov zariadenia sme zároveň zabezpečili možnosť zmerania cholesterolu, krvnej glukózy a krvného tlaku, aby sme upozornili na prípadné odchýlky a potrebu navštíviť lekára. Namerané hodnoty sa zároveň stávajú súčasťou štatistickej analýzy v rámci výskumu stavu zdravia dospelej populácie na Slovensku. Vzhľadom na pozitívne ohlasy zo strany klientov aj zamestnancov zariadenia, sa táto akcia pre nás stáva tradíciou. Akcia prebehla pod vedením odborných asistentiek Katedry ošetrovateľstva – PhDr. Jozefíny Mesárošovej, PhD. a PhDr. Ľubici Poledníkovej, PhD.

Ďakovný list od PhDr. Janky Moravčíkovej, PhD., riaditeľky ZSS VINIČKY v Nitre