Informácie o udalostiach

Cena rektora za publikačnú činnosť

Rektor Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre prof. RNDr. Libor Vozár, CSc., udelil Cenu za medzinárodne akceptovanú publikačnú činnosť zamestnancom univerzity za publikácie evidované v databázach Web of Knowledge a Scopus za obdobie október 2018 – september 2019. Toto vzácne ocenenie na Katedre ošetrovateľstva získali:

prof. MUDr. Miloš Mlynček, CSc. za odborné publikácie:

– Mlynček M.: The value of gynecological cancer follow-up: A 15-year single institutional experience, publikovaný v časopise European Journal of Gynaecological Oncology, roč. 40, č. 4 (2019), s. 619-627

– Mlynček M.: Dietary phytochemicals targeting cancer stem cells, publikovaný v časopise Molecules, roč. 24, č. 5 (2019), s. 1-20

a

PhDr. Andrea Solgajová, PhD. za odborné publikácie:

– Sollár T., Solgajová A., Romanová M., Hudáková M.: Psychometric Properties of Slovak Version of Proactive Coping Inventory,  publikovaný v časopise Československá psychologie, roč. 63, č. 2 (2019), s. 193-209

– Turzáková J., Sollár T., Solgajová A.: Faces Anxiety Scale as a screening measure of preoperative anxiety: Validation and diagnostic accuracy study, publikovaný v časopise International Journal of Nursing Practice, roč. 25, č. 4 (2019), s. e12758

BLAHOŽELÁME!