Informácie o udalostiach

Vzácna návšteva z Londýna

V dňoch 18.-20.09.2019 sme na Katedre ošetrovateľstva FSVaZ UKF v Nitre privítali významnú odborníčku v oblasti ošetrovateľstva  Dr. Wladziu Czuber-Dochan, PhD.,  riaditeľku doktorandského štúdia Fakulty ošetrovateľstva, pôrodnej asistencie a paliatívnej starostlivosti King´s College London. Témou diskusie bola prebiehajúca spolupráca v oblasti ošetrovateľskej starostlivosti o pacientov s nešpecifickými zápalovými ochoreniami čreva, ako aj možnosti spolupráce v oblasti výskumu a vzdelávania v oblasti ošetrovateľstva.    

Ďalšie stretnutie s Dr. Wladziou Czuber-Dochan, PhD. bolo na pôde King´s College London v dňoch 30.10-1.11.2019 za účelom naplnenia konkrétnych cieľov a plánovaných aktivít v rámci prebiehajúcej spolupráce, konkrétne v oblasti adaptácie meracích nástrojov pre hodnotenie únavy a distresu a implementovania nových postupov v oblasti ošetrovateľskej starostlivosti o pacientov s nešpecifickými zápalovými ochoreniami čreva. Prostredníctvom podpory projektu „Internacionalizácia procesu vzdelávania a akademického prostredia na UKF v Nitre“ (projekt č. 001UKF-2/2016) rozširujeme a  podporujeme „sieťovanie“ odborníkov v ošetrovateľstve za účelom skvalitnenia vedecko-výskumnej činnosti a procesu vzdelávania.