Informácie o udalostiach

Naša študentka medzi najlepšími

Florence roka 2019

Štvrtý ročník celonárodnej súťaže Florence roka 2019 priniesol pre Katedru ošetrovateľstva ďalší skvelý úspech – krásne tretie miesto obsadila naša študentka Natália Slašťanová.

Organizátorom tejto súťaže je Svet zdravia v spolupráci s partnermi  – sieťou polikliník ProCare a zdravotnou poisťovňou Dôvera. Je určená študentom tretích ročníkov v dennej forme bakalárskeho štúdia v študijnom programe ošetrovateľstvo a v odbore diplomovaná všeobecná sestra na stredných zdravotníckych školách v Slovenskej republike.

Súťaž pozostávala z troch samostatných postupových kôl.  Prvým bola samotná registrácia, kde sa tento rok prihlásilo viac ako 140 študentov. V druhom kole uchádzači vypracovávali prípadové štúdie/kazuistiky formou online kvízu. Na základe výsledkov bola vybratá najlepšia dvadsiatka finalistov, ktorí sa 26.-27. októbra 2019 zúčastnili na finále súťaže v nemocnici novej generácie Svet zdravia v Michalovciach. Do TOP 20 sa dostali až tri študentky Katedry ošetrovateľstva UKF v Nitre: Barbora Blažičková, Natália Slašťanová a Veronika Trnovcová. 

V prvý deň súťaže sa finalistky rozdelili do štyroch skupín a absolvovali štyri odborné workshopy. Naučili sa, ako správne zafixovať zlomeninu sadrovým obväzom, ošetriť novorodenca po narodení, využiť systém včasného varovania či pripraviť lieky pre pacienta s pomocou robotického automatu. To, čo sa v sobotu na prednáškach naučili, v nedeľu museli ukázať v testoch a praktických úlohách. Organizátori ako odmenu všetkým finalistkám ponúkli garantované pracovné miesto.                                              

Súťaž je pomenovaná po Florence Nightingaleovej (1820-1910) zakladateľke moderného ošetrovateľstva. Nightingaleová kládla veľký dôraz na vzdelávanie sestier, aby získali vedomosti, zručnosti, porozumenie, vytrvalosť a vynaliezavosť. Slávu jej mena nesú ďalej aj naše študentky – budúce sestry, na ktoré sme právom hrdé.