Informácie o udalostiach

Podpora zdravia a zdravého životného štýlu u seniorov Október – mesiac úcty k starším

Dňa 16.10.2019 sa uskutočnila v priestoroch MsÚ v Nitre akcia pod názvom „Podpora zdravia a zdravého životného štýlu seniorov“. Túto akciu zorganizovala Katedra ošetrovateľstva, FSVaZ, UKF v Nitre v spolupráci s MsÚ v Nitre. Odbornými garantkami akcie za Katedru ošetrovateľstva boli PhDr. Ľuboslava Pavelová, PhD., a PhDr. Alica Slamková, PhD.

Podujatie bolo zamerané na zdravotno-výchovné pôsobenie so zameraním na zdravý životný štýl, duševnú hygienu, poradenstvo v ochrane, prevencii a v podpore už rozvinutých najmä civilizačných chorôb (onkologické, srdcovo-cievne ochorenia, obezita, diabetes mellitus a pod.) a informovanosti o zdravom životnom štýle u seniorov. Táto akcia sa uskutočnila v rámci Mesiaca úcty k starším, ktorým  október je.

V rámci podujatia študentky 3. ročníka Katedry ošetrovateľstva : Sofia Bozáňová, Barbora  Blažíčková, Sabína Čergeťová, Ivana Fajčíková a  Michaela Černáková uskutočňovali praktické merania krvného tlaku, tukov a cukru v krvi, celkového podielu tuku v organizme, BMI. V prípade nameraných hodnôt, ktoré vybočovali z  fyziologického rozmedzia, uskutočnili študenti v spolupráci s pedagógmi poradenskú činnosť.

Akcia bola úspešná, študenti uskutočnili merania a poradenskú činnosť u 40tich seniorov. Poďakovanie študentom a pedagógom za zorganizovanie podujatia vyjadril aj primátor mesta Nitry Marek Hattas: 

Vážená pani PhDr. Alica Slamková, PhD., vážená pani PhDr. Ľuboslava Pavelová,

dovoľte mi poďakovať za zorganizovanie podujatia „Podpora zdravia a zdravého životného štýlu seniorov“, ktoré sa konalo pri príležitosti Októbra – mesiaca úcty k starším na mestskom úrade.

Ďakujem pedagógom a študentom, ktorí ochotne a trpezlivo uskutočňovali rôzne merania, ako aj následné poradenstvo pre seniorov.

Akcia sa stretla so záujmom, a preto verím, že i naďalej bude spolupráca mesta a univerzity úspešne pokračovať.

S úctou

Marek Hattas, primátor mesta Nitry

Pozrite si správy o akcii v archíve Televízie CENTRAL (začiatok od 3:15) :

http://cetv.sk/index.php/spravodajstvo/item/5022-spravy-18-10-2019 [1]