Informácie o udalostiach

Pamätné medaily UKF v Nitre

17.10.2019 počas slávnostného zasadnutia z príležitosti okrúhleho 60-ročného jubilea UKF v Nitre, rektor univerzity prof. RNDr. Libor Vozár, CSc. odovzdal Pamätnú medailu Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre aj doc. PhDr. Gabriele Vörösovej, PhD. za jej zásluhy o rozvoj a úspešné napredovanie našej alma mater. Pani docentke zo srdca gratulujeme!