Informácie o udalostiach

Fekálna mikrobiálna transplantácia

Na infekčnej klinike rozbiehame novú liečbu metódou FMT – transplantácia stolice od anonymných, vopred otestovaných darcov pre pacientov, ktorým to môže zachrániť život.

Jedná sa o pacientov trpiacich závažnou infekčnou chorobou čreva spôsobenou baktériou nazývanou Clostridium difficile. V bežnej medicínskej praxi hovoríme o tzv. CDI infekcii. Ochorenie vzniká najmä v súvislosti s predchádzajúcou systémovou antibiotickou liečbou, u ľudí starších, trpiacich viacerými ochoreniami. Závažnosť tohto ochorenia spočíva najmä v riziku vzniku rekurencií aj napriek predchádzajúcej adekvátnej liečbe. To je dôvodom nutnosti siahať po zmene cielenej antibiotickej liečby. Nezriedka sa medikamentózne rezervy vyčerpajú. Vtedy je ďalšou a často krát aj jedinou možnosťou liečby práve transplantácia stolice. 

Aj touto cestou hľadáme ľudí – darcov, ktorí by vedeli a chceli pomôcť – či už sami alebo sprostredkovane.  

V prípade záujmu o darcovstvo nás môžete kontaktovať osobne na Infekčnej klinike, telefonicky na čísle 037/65 45 571 alebo mailom na darca.infekcnaklinika@gmail.com.

Akékoľvek otázky vám radi a ochotne zodpovieme a vopred ďakujeme.

MUDr. Ľubica Piesecká, PhD. – garant projektu

MUDr. Beáta Vaneková, MUDr. Ivana Tureková – poverené vedením projektu