Informácie o udalostiach

FLORENCE ROKA 2019

Nová výzva pre študentov tretieho ročníka! Prečítajte si informácie o súťaži fi. Pro Care a Svet Zdravia „FLORENCE ROKA 2019“:

Dovoľujem si Vám touto cestou zaslať informácie, k nami pripravovanému už 4. ročníku súťaže o najlepšiu sestru študentku, ktorú sme nazvali  „Florence roka“.

Táto súťaž sa teší z roka na rok čoraz väčšej popularite, o čom svedčí narastajúci počet záujemcov. Študenti  Vašej katedry ošetrovateľstva sa do tejto súťaže zapojili  aj počas  minulých ročníkov.

Do súťaže sa študenti môžu zapojiť on-line registráciou a absolvovaním odborného testu. On-line registrácia do súťaže bude spustená 16. 9. 2019 na www.florenceroka.sk. Študenti sa budú môcť registrovať do 6.10.2019, vrátane.

Aj tento rok je Florence roka 2019 určená študentkám a študentom 3. ročníka denného štúdia v študijnom odbore ošetrovateľstvo. Cieľom súťaže Florence roka je  dať šancu študentom vyskúšať si svoje sily v rámci fakúlt ošetrovateľstva, ako  aj  VOV na SZŠ v rámci Slovenska. Našim zámerom je verifikovanie teoretickej prípravy formou testov a  kazuistík, umožnenie praktických skúseností z oblasti moderných ošetrovateľských trendov a poskytnutie príležitosti rozšíriť si svoje vedomosti z oblasti zdravotného poistenia.

Na základe výsledkov z on-line testovania je následne zostavená TOP dvadsiatka finalistov postupujúcich do posledného/ záverečného kola, v ktorom sa  zúčastnia série zaujímavých a  trendových workshopov pod vedením skúsených odborníkov z praxe.

Finále Florence roka 2019 sa uskutoční v termíne 25. – 27. októbra 2019 v nemocnici novej generácie Svet Zdravia  Michalovce.

Hoci si samotní víťazi odnesú zaujímavé finančné aj vecné ceny, vrátane ponuky garantovaného pracovného miesta, veríme, že samotné finančné výhry, ako i hlavná cena nebudú jediným motivačným prvkom zapojenia sa študentov do súťaže. Myslíme si, že budú  len motiváciou k štúdiu  a aj vďaka tejto aktivite sa nám podarí prispieť k zvýšeniu pripravenosti a záujmu študentov o povolanie sestry na Slovensku.

Verím, že táto spoločná aktivita prispeje k zdravej súťaživosti v rámci Slovenska – či už na pôde fakúlt ošetrovateľstva, VOV v rámci SZŠ a tým sa nám podarí zvýšiť  záujem a motiváciu v odbornej  príprave  študentov na povolanie sestry na Slovensku.  

 PhDr. Tatiana Kosťová, PhD., MPH Manažér pre ošetrovateľskú starostlivosť Sieť nemocníc Svet zdravia, a.s. a polikliník Pro Care