Informácie o udalostiach

XXL AKADÉMIA 2019

Posledný júnový týždeň pripravila Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva a Univerzita Konštantína Filozofa a  v Nitre zaujímavý vzdelávací projekt „XXL Akadémia“. Zúčastnia sa ho klienti z viacerých zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja, osoby so špeciálnymi potrebami z komunity mesta Nitry. Stratégiou vzdelávania je odstrániť rozdiely medzi jednotlivcami so zdravotným znevýhodnením a umožniť im rozvíjať svoje schopnosti v maximálnej možnej miere. Programové aktivity predstavujú edukáciu pre všetkých s rešpektovaním rôznorodosti potrieb každého človeka. Výučbou,  prácou,  aktívnou umeleckou činnosťou v akademickom prostredí ich pedagógovia podporia vo zvládaní činností každodenného života, pripravia ich tak pre väčšiu samostatnosť a praktický život v prirodzenom sociálnom prostredí. Týmto projektom univerzita chce už siedmykrát poukázať, že akademická pôda je vhodným miestom pre aktivizáciu osôb s rôznym typom a stupňom postihnutia, že pedagógovia sú profesionálmi ktorí prekonajú hranice ich odborného pôsobenia a akceptujú každého študenta.

PROGRAM XXL AKADÉMIE 2019

24.6. – pondelok

8,45  Imatrikulácie – Poradenské a servisné centrum UKF

9,30 –12,30  Tvorivé dielne – Katedra výtvarnej výchovy a tvorby PF

25.6. – utorok

A – 9,00–12,30  Po stopách histórie mesta Nitry – Synagóga v Nitre

B – 9,00–12,30  Hovoríme aj bez slov – Poradenské a servisné centrum UKF

26.6. –  streda

9,00–12,30  XXL rozprávka – Univerzitná knižnica UKF v Nitre

27.6. – štvrtok

9,00–12,30  Spoznávame rastliny, máme radi zvieratá – Vivárium, Botanická záhrada pri SPU

28.6. – piatok

8,30–10,00  Schopnosť sebahodnotenia – Poradenské a servisné centrum UKF

11,00  Promócia – Poradenské a servisné centrum UKF