Informácie o udalostiach

Celoslovenské kolo ŠVOČ

Celoslovenské kolo ŠVOČ – Študentskej vedeckej a odbornej činnosti v nelekárskych zdravotníckych odboroch sa konalo 25. apríla 2019 v Orgánovej sieni Fakulty zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku . Našu katedru so cťou reprezentovali tretiačky Patrícia Bečková, Jana Danišová a Simona Tináková – víťazky katedrového kola. Študentky na súťaži sprevádzala PhDr. Ľuboslava Pavelová, PhD., ktorá zároveň bola aj členom odbornej poroty štátneho kola.