Informácie o udalostiach

Naber odvahu a vykroč do sveta s programom ERASMUS+

Kontaktuj Erasmus+ koordinátora Katedry ošetrovateľstva: PhDr. Jozefína Mesárošová, PhD.,  jmesarosova@ukf.sk, 037/6408810

Podaj si prihlášku na Erasmus+ mobility cez: www.studyabroad.sk  – termín uzávierky prihlášok: 30.4.2019 

Viac informácií nájdeš na: www.ukf.sk/granty/erasmus

A1 poster Erasmus+ web1

Sadzby grantov 2019 pre VŠ_aktualizované