Informácie o udalostiach

ŠVOK 2019 v odbore Ošetrovateľstvo

Tak ako každoročne sa 28. 3. 2019 konala študentská vedecká odborná konferencia 2019 v odbore ošetrovateľstvo. Svoje vedecké práce prezentovalo 7 študentiek. Témy ktorými sa študenti zaoberali boli nasledovné: Rola opatrovateľa v komunitnej starostlivosti, Edukačné aktivity sestier v rámci preventívnej kardiológie, Intervencie na redukciu strachu u pacientok s karcinómom prsníka, Starostlivosť o dieťa so špeciálnymi potrebami v profesionálnej rodine, Dysfunkčný proces v  rizikovej rodine, Overovanie ošetrovateľskej diagnózy Intolerancia aktivity u geriatrických pacientov, Rizikové faktory osteoporózy v populácii 40 rokov a viac. Komisia v zložení PhDr. Ľubica Poledníková, PhD., PhDr. Miroslava Líšková, PhD., Stanislava Paľuchová po dôkladnom rozhodovaní určila poradie prvých troch, ktoré budú našu univerzitu reprezentovať na celoslovenskom kole 25.4. 2019 v Ružomberku.

Prvé miesto obsadila študentka Patrícia Bečková s prácou Edukačné aktivity sestier v rámci preventívnej kardiológie, druhé miesto študentka Simona Tináková s prácou Rizikové faktory osteoporózy v populácii 40 rokov a viac, tretie miesto študentka Jana Danišová s prácou Intervencie na redukciu strachu u pacientok s karcinómom prsníka.  Srdečne blahoželáme a želáme veľa úspechov na celoslovenskom kole.

PhDr. Miroslava Líšková, PhD.